• Báo cáo tuần (06/05 - 12/05)

  alt text

  Cập nhật kỹ thuật

  Asch 1.5

  • Hoàn thành việc điều chỉnh giao diện giao dịch asch-java đến 1.4x.

  • Hoàn thành mã mẫu sử dụng asch-java.

  • Đã điều tra việc sử dụng các thành phần libp2p và hoàn thành mã mẫu.

  • Đã sửa lỗi dịch thuật của hợp đồng thông minh.

  • Đã sửa lỗi thuật toán phân bổ phí bất thường do cơ chế tài sản thế chấp gây ra.

  Trang bầu cử ASCH Delegate

  • Đã sửa lỗi hộp kiểm tra giao diện bỏ phiếu không thể được lựa chọn trong phiên bản tiếng Anh .

  • Đã chuyển chức năng cài đặt Delegate sang trang trung tâm cá nhân và xóa chức năng cài đặt tác nhân.

  • Đã hoàn thành việc phối hợp front-end và back-end của trang bỏ phiếu delegate.

  Cập nhật hoạt động và Marketing

  • Để làm phong phú hệ sinh thái ASCH, chúng tôi đang theo dõi các DApps được liệt kê dưới đây.

  1. Buyer Show: Đang phát triển.

  2. Monster Hunt: Kết thúc vòng thử nghiệm đầu tiên.

  3. QuickBlock: Chuẩn bị di chuyển sang ASCH.

  4. Aschkillers: Chuẩn bị phát triển trên testnet.

  5. Mushroom fight: Thiết kế logic trò chơi đã kết thúc, hiện đang chuẩn bị phát triển trên testnet.

  6. Một hệ thống kiến thức y tế phi tập trung: Ở sự chuẩn bị giai đoạn đầu.

  7. Red packet rain: Chuẩn bị di chuyển đến ASCH.

  8. Coin Empire: Chuẩn bị di chuyển đến ASCH.

  9. ChainMe: Nền tảng thương mại điện tử cho phép mọi người kiếm tiền khi mua sắm và chơi game.

  • Trang bỏ phiếu của ASCH delegate sẽ bắt đầu thử nghiệm công khai vào tuần này và chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng có thể tích cực tham gia vào đó. Đối với những người tham gia tích cực, có cơ hội nhận được quà lưu niệm ASCH (sổ ghi chép, áo phông, tiền xu, mũ, v.v..)


  Tham Gia Gia Đình ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (Nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (Trung Quốc):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Nga): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Thổ Nhĩ Kỳ) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukraina): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  posted in Việt Nam (Vietnamese)
 • Báo cáo tuần (20/04 - 26/04)

  alt text

  Cập nhật về kỹ thuật

  Tóm Tắt

  • Asch 1.5 nhìn chung sẽ diễn ra khá suôn sẻ.

  Asch 1.5

  • Đã hoàn thành chức năng bỏ phiếu thực hiện thuật toán di chuyển dữ liệu.

  • Đã hoàn thành kiểm tra di chuyển dữ liệu bỏ phiếu.

  • Giao diện truy vấn được cập nhật, hỗ trợ chức năng “thanh toán bởi nhà phát triển” cho hợp đồng thông minh.

  • Đã hoàn thành mã đồng thuận sau khi xem xét.

  • Đã hoàn thành triển khai/kiểm tra mã đồng thuận v1.5 sau khi xem xét.

  • Hoàn thành việc điều chỉnh giao diện để chuyển hợp đồng thông minh.

  • Đã sửa lỗi nút p2p tạo ID cục bộ.

  • Thuật toán nút p2p được tối ưu hóa để cho phép thời gian tạm dừng thỉnh thoảng mới xảy ra.

  • Hoàn thành điều chỉnh và thử nghiệm thuật toán phát đi giao dịch lớn.

  • Điều chỉnh hợp đồng thông minh Context Interface, và thêm khối, lastBlock, người gửi.

  • Điều chỉnh quy tắc tính toán Gas.

  • Đã sửa lỗi rollback khối của hợp đồng thông minh VM chưa phát hành.

  • Nâng cấp v1.5.0 beta.3, tài liệu cập nhật và xuất bản lên testnet.

  AschPay

  • Đã hoàn thành nâng cấp giao diện asch-pay và asch-web và phát hành phiên bản thử nghiệm.

  Các Hạng Mục Khác

  • Đã hoàn thành 90% việc phát triển front-end của trang Super Delegate.

  • Hoàn thành thiết kế sản phẩm của trang Super Delegate.

  Cập nhật về Marketing và hoạt động

  • Vào tối ngày 28 tháng 4, “MiiX· ASCH Hackathon — ga Hàng Châu” đã kết thúc thành công. Có 25 nhóm phát triển trực tuyến và ngoại tuyến trong cuộc thi và ba người chiến thắng hàng đầu của cuộc thi ngoại tuyến là: một người mua phân cấp hiển thị DAPP dựa vào ASCH và IPFS, một hệ thống lái xe không người lái và trò chơi săn quái vật blockchain AI+TwinGAN+ ASCH. Kết quả trực tuyến sẽ được công bố sau.

  • Câu lạc bộ 100BTC thông báo sẽ chạy đua cho Super Delegate. Câu lạc bộ 100BTC có trụ tại Thẩm Quyến – Trung Quốc và mỗi thành viên của câu lạc bộ nắm giữ hơn 100BTC. Câu lạc bộ hy vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển của ASCH về vốn và marketing.


  Tham Gia Cộng Đồng ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (Trung Quốc):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Nga): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Thổ Nhĩ Kỳ) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukraina): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  posted in Việt Nam (Vietnamese)
 • Báo cáo tuần (13/04 - 19/04)

  alt text

  Cập nhật về kỹ thuật

  Tổng quan

  • Asch 1.5 nhìn chung sẽ diễn ra khá là suôn sẻ.

  Asch 1.5

  • Phát hành phiên bản thử nghiệm mới (điều chỉnh giao diện thanh toán và giao diện truy vấn trạng thái).

  • Phát hành tài liệu chi tiết để cài đặt môi trường phát triển hợp đồng thông minh.

  • Thêm giao diện nhật ký tích hợp trong công cụ hợp đồng thông minh.

  • Phát triển chức năng phát sóng giao dịch lớn.

  • Điều chỉnh lõi asch để hỗ trợ các tài khoản mới mà không cần XAS để gọi các hợp đồng thông minh (tiêu thụ Gas của nhà phát triển).

  • Môi trường kiểm tra đồng thuận v1.5 – tạo nhóm cố định và thành viên nhóm và môi trường kiểm tra đồng thuận v1.5 được kiểm tra.

  • Thiết kế thuật toán di chuyển dữ liệu liên quan đến một cơ chế bỏ phiếu một token.

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng nhà phát triển.

  AschWeb 0.2

  • Đã thêm API hội đồng trong AschWeb, sửa lỗi và phát hành phiên bản 0.2.8.

  • Tái cấu trúc Aschpay và phát hành phiên bản 1.1.7.

  • Tài liệu cập nhật của AschWeb, Aschpay và http-api.

  AschEx 1.0

  • Đả thêm giao diện cho tiền gửi và rút tiền (2 lần chèn, 4 truy vấn).

  • Đã sửa một số lỗi được phát hiện trong quá trình thử nghiệm.

  Cập nhật về marketing và hoạt động

  • Vào tối ngày 19 tháng 4, William Yin, giám đốc hoạt động của ASCH, đã đại diện cho nhóm ACH để phát sóng trực tiếp hàng quý tới cộng đồng.

  • Ccá tổ chức như Huobi Mining Pool tham gia chiến dịch nút trong tuần này. Chúng tôi hoan nghênh nhiều ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử đại biểu này. Xin vui lòng bấm vào đây (here) để xem các quy tắc bầu cử.

  • Để làm quen với các nhà phát triển tham gia Hackathon nhanh hơn với nền tảng phát triển ASCH và chuẩn bị cho cuộc thi, Miix và ASCH Chain đã tổ chức một cuộc gặp gỡ cộng đồng kỹ thuât lần lượt tại Bắc Kinh và Hàng Châu. Người sáng lập ASCH, Qingfeng Shan, đã tham dự buổi gặp gỡ và chia sẻ sự phát triển của hợp đồng thông minh bản thảo được phát triển bởi ASCH.


  Là một phần của ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (Trung Quốc):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Nga): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Thổ Nhĩ Kỳ) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukraina): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  posted in Việt Nam (Vietnamese)
 • Báo cáo tuần (06/04 - 12/04)

  alt text

  Cập nhật về kỹ thuật

  Tóm Tắt

  • Asch 1.5 nhìn chung sẽ diễn ra suôn sẻ.

  Asch 1.5

  • Điều chỉnh giao diện truy vấn của trạng thái hợp đồng thông minh, thêm trường giao dịch trong giao diên kết quả gọi hợp đồng.

  • Điều chỉnh giao diện chuyển sang hợp đồng thông minh, thay đổi reveivePath thành tên và phương thức để tạo điều kiện cho sự hiểu biết.

  • Cải thiện các tài liệu thử nghiệm của hợp đồng thông minh với việc sử dụng hợp đồng thông minh bổ sung trong máy khách và sửa lỗi trong tài liệu hợp đồng thông minh.

  • Đã thử nghiệm cài đặt phát triển hợp đồng thông minh trong Windows và viết tài liệu chi tiết (dự kiến sẽ được phát hành vào tuần tới).

  • Hoàn thành điều chỉnh front-end của Web Client liên quan đến sơ đồ đồng thuận mới.

  • Hoàn thành phát triển phía máy chủ theo sơ đồ đồng thuận mới.

  • Hoàn thành một phần bản dịch tiếng Anh của văn bản nhắc nhở.

  • Hoàn thành một số chi tiết UI và tối ưu hóa văn bản nhanh chóng.

  AschWeb 0.2

  • Hoàn thành việc triển khai, thử nghiệm, và tài liệu của tất cả các API truy vấn.

  • Tái cấu trúc mô-đun hợp đồng thông minh.

  • Bổ sung động hợp đồng API cho hợp đồng thông minh.

  • Tái cấu trúc phương thức thanh toán AschContract để chia reveivePath thành hai tham số.

  • Phát hành asch-web v0.2.5 và asch-pay v1.1.4 để tích hợp asch-web v0.2.5.

  AschEx 1.0

  • Đã thêm các trang hồ sơ gửi và rút tiền.

  • Điều chỉnh giao dịch asch-pay và asch-web được tái cấu trúc.

  • Điều chỉnh giao diện kết quả gọi hợp đồng thông minh được cấu trúc lại.

  • Điều chỉnh giao diện sdk hợp đồng asch tái cấu trúc.

  Cập nhật hoạt động và marketing

  • Nhóm ASCH sẽ tổ chức phát sóng trực tiếp hàng quý vào lúc 8:00 tối thứ sáu ngày 19 tháng 4. Các câu hỏi và đề xuất về ASCH có thể được thảo luận và tổ chức trong nhóm cộng đồng và sau đó đưa ra chương trình phát sóng trực tiếp, nhóm ASCH sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.

  • Phiên làm nóng của chiến dịch Đại biểu ASCH 21 đã được đưa ra. Các ứng cử viên có thể làm nóng, quảng bả và đóng góp trong tháng này, và phiếu bầu của cộng đồng sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 5. Chúng tôi hoan nghênh các đội, tổ chức và cá nhân có nguồn lực và khả năng tham gia cuộc bầu cử. Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

  • Đếm ngược 10 ngày! Chuyến tham quan toàn cầu MiiX (MiiX Global Tour )· Cuộc thi Hackathon ASCH (ASCH Hackathon Contest) tại Hàng Châu sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 4. Sự kiện này được đồng sáng lập bởi ACH, CSDN, Hội nghị 2050 và Miix. 100 chuyên viên phát triển toàn cầu và hàng ngàn những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới sẽ tập trung tại thị trấn Yunqi, Hàng Châu. Hãy đến và tham gia hackathon ASCH 2 ngày và 1 đêm, làm quen với các bậc thầy và giành được một giải thưởng lớn và cơ hội đầu tư ươm tạo!


  Tham Gia ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (Trung Quốc):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Nga): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Thổ Nhĩ Kỳ) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukraina): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  posted in Việt Nam (Vietnamese)
 • ASCH Weekly Report 项目周报(4.20-4.26)

  alt text
  Weekly Report in other languages:
  Haftalık Rapor
  Еженедельный отчет
  Báo Cáo Tuần
  项目周报

  Technical Updates
  Summary

  • The overall progress of Asch v1.5 was smooth.

  Asch v1.5

  • Completed voting function data migration algorithm implementation.
  • Completed voting data migration test.
  • Updated query interface, support smart contract ‘pay by developer’ function.
  • Completed v1.5 consensus code after review.
  • Completed deployment/test of v1.5 consensus code after review.
  • Completed the adjustment of the interface for smart contract transfer.
  • Fixed the issue of p2p node generating local ID.
  • P2p node algorithm is optimized to allow occasional timeout.
  • Completed adjustment and test of big trades broadcast algorithm.
  • Adjusted smart contract Context interface, and added block, lastBlock, sender.
  • Adjusted Gas calculating rules.
  • Fixed block rollback smart contract VM unreleased issue.
  • Upgraded v1.5.0‑beta.3, updated document, and published to testnet.

  AschWeb 0.2

  • Completed asch-pay and asch-web interface upgrading, and released testing version.

  Others

  • Completed 90% of the front-end development of the super delegate page
  • Completed the product design of super delegate campaign page

  Marketing and Operations Updates

  • In the evening of April 28, the “MiiX· ASCH Hackathon — Hangzhou station” came to a successful end. There are 25 online and offline development teams in the competition, and the top three winners of the offline competition are: a decentralized buyer show DAPP based on ASCH and IPFS, an unmanned driving system, and an AI+TwinGAN+ ASCH blockchain monster hunt game. The online result will be announced later.
  • 100BTC club announces to compete for ASCH super delegate. 100BTC club is headquartered in Shenzhen China, and each member of the club holds more than 100 BTC. The club hopes to contribute to the development of ASCH in terms of capital and marketing.

  Be part of ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  alt text

  请通过以下链接查看其他语言周报:
  Weekly Report in other languages:

  技术进展
  概述

  • Asch v1.5整体进展顺利;

  ASCH V1.5

  • 完成一票一投功能数据迁移算法实现
  • 完成一票一投涉及的数据迁移测试
  • 更新查询接口,支持智能合约‘由开发者代付’功能
  • 完成修改review后的1.5共识代码
  • 完成部署/测试review后的1.5共识代码
  • 修复最后剩余带宽和能量等于实际使用带宽和能量时,能量和带宽无法使用的问题
  • 完成向智能合约转账接口调整
  • 修复p2p节点生成本地Id问题
  • 优化p2p节点检查算法,允许偶发超时现象存在
  • 完成大交易广播算法调整及测试
  • 调整智能合约Context接口,增加block、lastBlock、sender
  • 调整Gas计费规则,存储交易和返回值都计入Gas计费
  • 修复区块回滚智能合约VM未释放问题
  • 完成v1.5.0‑beta.3版本升级,同步更新文档,并发布到测试网

  AschPay 0.2

  • 完成asch‑pay及asch‑web对应接口升级和文档更新,发布新测试版

  其他

  • 完成超级节点页面的前端开发90%
  • 完成超级节点竞选页面的产品设计

  运营进展

  • 4月28日傍晚,由阿希链、CSDN、密码极客、星空财经、Bee360、Blockdao、金色财经联合发起的“MiiX·阿希全球区块链黑客马拉松大赛·杭州站”圆满落幕!比赛共有线上+线下25支专业赛队,线下比赛决胜前三名分别是:第一名基于阿希链和IPFS的去中心化买家秀DAPP;第二名基于阿希链的无人驾驶系统;第三名一款AI+TwinGAN+阿希区块链的捉妖游戏。目前线上也进入决赛阶段。
  • 100BTC俱乐部宣布竞选ASCH超级节点,100BTC俱乐部总部位于深圳,俱乐部成员每人持有100BTC,希望希望在区块链资本、市场等方面为阿希贡献一份力量,推进阿希链生态建设与发展。

  加入阿希社区:

  posted in Weekly Report
 • ASCH Weekly Report 项目周报(4.13-4.19)

  alt text
  Weekly Report in other languages:
  Haftalık Rapor
  Еженедельный отчет
  Báo Cáo Tuần
  项目周报

  Technical Updates
  Summary

  • The overall progress of Asch v1.5 was smooth.

  Asch v1.5

  • Released a new test version (pay interface adjustment and status query interface)
  • Released detailed documentation for smart contract development environment installation
  • Added built-in log interface in smart contract engine
  • Developed large transaction broadcast function
  • Adjusted asch-core to support new accounts without XAS to invoke smart contracts (consuming developer Gas)
  • v1.5 consensus test environment — fixed group and group member creation and tested v1.5 consensus test environment
  • Design of data migration algorithm involved in one token-one vote mechanism
  • Technical support for developer community

  AschWeb 0.2

  • Added council API in AschWeb, fixed bugs and released version 0.2.8
  • Refactored Aschpay and released version 1.1.7
  • Updated documentations of AschWeb, Aschpay and http-api

  AschEx 1.0

  • Added interface for deposit and withdrawal (two inserts, 4 queries)
  • Fixed several bugs discovered during the testing process

  Marketing and Operations Updates

  • On the evening of April 19th, William Yin, ASCH’s operations director, represented the ASCH team for a quarterly live broadcast to the community.
  • Institutions such as the Huobi Mining Pool join the node campaign this week. We welcome more candidates to join this delegate election. Please click here for the election rules.
  • In order to familiarize the developers participating in the hackathon faster with the ASCH development platform and prepare for the competition, MiiX and ASCH Chain held a technical community meetup in Beijing and Hangzhou respectively. ASCH founder Qingfeng Shan attended the meetup and shared the development of typescript smart contract originally developed by ASCH.

  Be part of ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  alt text

  请通过以下链接查看其他语言周报:
  Weekly Report in other languages:

  技术进展
  概述

  • Asch v1.5整体进展顺利;

  ASCH V1.5

  • 发布新的测试版本(pay接口调整及状态查询接口)
  • 发布详细的智能合约开发环境安装文档
  • 智能合约引擎增加内置log接口
  • 开发大交易广播功能
  • 调整asch‑core,支持新账户无XAS可调用智能合约(消耗开发者Gas)
  • 1.5共识测试环境 ‑ 修复group和group member的创建,测试1.5共识测试环境
  • 一票一投涉及的数据迁移算法设计
  • 开发者社区技术支持

  AschWeb 0.2

  • AschWeb添加理事会api, bug修复,发布0.2.8版本
  • Aschpay重构,发布1.1.7版本
  • AschWeb和Aschpay, http‑api文档更新

  AschEX 1.0

  • 新增关于存取的接口(两个插入,4个查询)
  • 解决测试过程发现的若干bug

  运营进展

  • 4月19日晚,阿希运营总监殷旭洲代表阿希团队面向社区进行了季度直播。
  • 火币矿池等机构加入节点竞选,节点竞选规则请点此处。
  • 为了让参与黑客马拉松的开发者更快地熟悉阿希链开发平台,为比赛做好准备,MiiX携阿希链分别在北京和杭州举行了技术社区线下分享会,阿希链创始人单青峰亲自向技术社区分享了阿希首创的typescript智能合约开发讲解。

  加入阿希社区:

  posted in Weekly Report
 • ASCH Weekly Report 项目周报(4.6-4.12)

  alt text
  Weekly Report in other languages:
  Haftalık Rapor
  Еженедельный отчет
  Báo Cáo Tuần
  项目周报

  Technical Updates
  Summary

  • The overall progress of Asch v1.5 was smooth.

  Asch v1.5

  • Adjusted the query interface of smart contract state, adding the transaction field in the contract invocation result interface
  • Adjusted the interface of transferring to smart contracts, changing the receiverPath to name and method to facilitate the understanding.
  • Improved the test documents of smart contracts with additional smart contract usage in the client and fixed the bug in smart contract document
  • Tested the installation of smart contract development in Windows and wrote detailed documentation (expected to be released next week)
  • Completed the front-end adjustment of Web Client related to the new consensus scheme
  • Completed the server-side development according to the new consensus scheme
  • Completed part of English translation of the prompt text
  • Completed some UI details and prompt text optimization

  AschWeb 0.2

  • Completed the implementation, testing and documentation of all query APIs
  • Refactored the smart contract module
  • Dynamic addition of contract API for smart contracts
  • Refactored the AschContract pay method to split reveivePath into two parameters
  • Released asch-web v0.2.5 and released asch-pay v1.1.4 to integrate asch-web v0.2.5

  AschEx 1.0

  • Added deposit and withdrawal record pages
  • Adapted the refactored asch-pay and asch-web interfaces
  • Adapted the refactored smart contract invocation result interface
  • Adapted the refactored asch contract sdk interface

  Marketing and Operations Updates

  • The ASCH team will hold a quarterly live broadcast at 8:00 p.m. on Friday, April 19. Questions and suggestions about ASCH can be discussed and organized in the community group and then bring forward to the live broadcast, the ASCH team will answer all your questions.
  • The pre-heating session of the ASCH 21 Delegate campaign has been launched. The candidates can warm up, promote and contribute this month, and the community vote will be officially launched in May. We welcome teams, institutions and individuals with resources and ability to participate in the election. Click here to view details.
  • 10 days countdown! MiiX Global Tour · ASCH Hackathon Contest in Hangzhou will start on April 27. This event is jointly initiated by ASCH, CSDN, 2050 Conference, and Miix. 100 global development geeks, and thousands of young people from all over the world will gather in Yunqi Town, Hangzhou. Come and join the 2-day and 1-night ASCH hackathon, get to know masters and win a huge prize and incubation investment opportunities!

  Be part of ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  alt text

  请通过以下链接查看其他语言周报:
  Weekly Report in other languages:

  技术进展
  概述

  • Asch v1.5整体进展顺利;

  ASCH V1.5

  • 调整智能合约状态查询接口,合约调用结果接口中增加transaction字段
  • 调整向智能合约转账接口,将receiverPath改为name和method,更易理解
  • 完善智能合约测试文档,增加客户端使用智能合约部分。并修复智能合约文档中的bug
  • 测试智能合约开发环境在windows安装方法,并编写详细文档(预计下周发布)
  • 完成新共识方案相关Web Client 前端调整
  • 完成新共识方案server端开发
  • 完成部分提示文案的英文翻译
  • 完成部分UI细节及提示文案优化

  AschWeb 0.2

  • 完成所有查询API的实现,测试和文档
  • 智能合约模块重构
  • 智能合约动态添加合约api
  • AschContract pay方法重构,reveivePath拆分为两个参数
  • 发布asch‑web v0.2.5, 并且发布asch‑pay v1.1.4,整合了asch‑web v0.2.5

  AschEX 1.0

  • 增加充值和提现记录页面
  • 适配重构后的asch‑pay与asch‑web接口
  • 适配重构后的智能合约调用结果接口
  • 适配重构后的asch contract sdk接口

  运营进展

  • 阿希团队将于4月19日(周五)晚20:00举行季度直播。关于阿希的疑问和建议可以在社区群里探讨、整理,届时欢迎大家踊跃参与互动。
  • 阿希21超级节点竞选预热环节已开启,竞选者可以在本月进行预热、推广、贡献,五月将正式启动社区投票。欢迎有资源有能力有想法的团队、机构、个人踊跃参与竞选。
  • 2周倒计时!MiiX全球行·阿希黑客马拉松大赛-杭州站 将于4月27日开赛。由CSDN、阿希链等头部活跃技术生态,联合10家技术社区发起。邀约100位全球开发极客,与来自全球上万名的科技青年,团聚于杭州云栖小镇2050万人峰会。快来加入2天1夜的阿希黑客马拉松,结识大咖丰富人脉,赢取丰厚奖金与孵化投资机会!

  加入阿希社区:

  posted in Weekly Report
 • ASCH Weekly Report 项目周报(3.30-4.5)

  alt text
  Weekly Report in other languages:
  Haftalık Rapor
  Еженедельный отчет
  Báo Cáo Tuần
  项目周报

  Technical Updates
  Summary

  • The overall progress of Asch v1.5 was smooth.

  Asch v1.5

  • Completed the design of the new consensus mechanism (second draft).
  • Added new features on smart contract engine, like supporting data interface, supporting constants.
  • Added about 30 test cases to test grammatical features, code coverage of about 75%.
  • Completed upgrading closed beta environment (0.3.7 version).
  • Completed upgrading the testnet.
  • Updated the smart contract development guidance document.
  • Added Util module to the smart contract core parts.
  • Fixed bugs found during the test.
  • Shared the latest smart contract design on Hackathon workshop group.

  AschWeb 0.2

  • AschPay V1.1.1 has launched officially.
  • AschPay V1.1.2 submitted to Chrome Web Store for verification.
  • Generated ts template tools according to ASCH smart contract meta data.
  • Solved bugs on AschPay.

  AschEx 1.0

  • Completed the transaction fee design.
  • Completed the draft for the trading contest.
  • Solved the bugs found in the test.

  Marketing and Operations Updates

  • On the evening of April 2, Hongcai Guo (Chandler Guo) announced he will serve as the consultant of ASCH Platform. He will use his own resources and experience to help ASCH to grow.
   alt text

  • ASCH team will hold the quarterly live talk with ASCH community this month, the specific time will be announced in advance. All questions and suggestions about ASCH are welcome, please stay tuned.

  • The warm-up for ASCH 21 delegates has begun this week. There are 15 organizations and individuals, including the media, funds and KOL, has announced their intention of competing for being ASCH’s delegates. Candidates can warm up, promote and contribute during this month, and the community vote will begin in May.

  Be part of ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  alt text

  请通过以下链接查看其他语言周报:
  Weekly Report in other languages:

  技术进展
  概述

  • Asch v1.5整体进展顺利;

  ASCH V1.5

  • 完成新的共识方案(第二稿)的设计
  • 智能合约引擎增加新的特性,支持数据接口,支持常量
  • 补充约30个测试用例测试语法特性,代码覆盖率约75%
  • 完成内测环境(0.3.7)版本升级
  • 完成测试网(testnet)版本升级
  • 更新智能合约开发指引文档
  • 智能合约核心部分添加 Util 模块
  • 修复测试过程中发现的bug
  • 在MiiX开发大赛群中分享最新的智能合约设计;

  AschWeb 0.2

  • Asch‑pay V1.1.1 正式上线
  • Asch‑pay V1.1.2 提交Chrome Web Store审核
  • 根据asch智能合约meta数据生成ts模版类工具完成
  • 解决aschpay bug 若干

  AschEX 1.0

  • 完成交易所手续费方案设计
  • 完成交易大赛活动方案设计
  • 解决内部测试过程发现的若干bug

  运营进展

  • 郭宏才(宝二爷)4月2日晚在其朋友圈和推特宣布成为阿希链顾问,将利用其自身资源拓展阿希全球市场。
   alt text
  • 阿希团队将于四月举行季度直播,具体时间另行通知。关于阿希的疑问和建议可以在社区群里探讨、整理,届时欢迎大家踊跃参与互动。
  • 阿希21超级节点竞选预热环节开启,本周已经收到15个机构及个人的竞选意向,其中包括媒体、基金及KOL等。竞选者可以在四月进行预热、推广、贡献,五月将启动社区投票。
   alt text

  加入阿希社区:

  posted in Weekly Report
 • ASCH Weekly Report 项目周报(3.23-3.29)

  alt text
  Weekly Report in other languages:
  Haftalık Rapor
  Еженедельный отчет
  Báo Cáo Tuần
  项目周报

  Technical Updates
  Summary

  • The overall progress of Asch v1.5 was smooth.

  Asch v1.5

  • Completed the adjustment of contract grammar rules.
  • The original code-parser was reconstructed, and the metadata-verifier was separated to verify the contract metadata rules, and ts-util to complete type checking and type inference.
  • Wrote grammar rule test cases that override grammar checking rules.
  • Completed the smart contract tutorial.
  • Fixed the bugs.

  AschWeb 0.2

  • Completed the interface for Asch-web exporting to TransactionBuilder.
  • Transaction builder interface documentation is finished.
  • Sign interface refactoring.
  • Solved AschPay automatic lock bug.

  AschEx 1.0

  • The reconstruction of K-graph algorithm is completed.
  • Completed automatic backup of transaction history data.
  • The front-end and back-end integrate AschWeb and AschPay respectively.
  • The test of the asset settlement smart contract is completed.

  Marketing and Operations Updates

  • MiiX•ASCH Hackathon (Hangzhou station) will be started on April 27th. It was initiated by technology ecosystems like CSDN, ASCH, and 10 technology communities. It invites about 100 global development geeks, together with 10,000 young coders from all over the world, to join the 2050 Conference in Hangzhou, China to develop on ASCH mainchain for 2 days and 1 night, besides, the online hackathon is also available. We have great prizes and incubation investment opportunities for the top developers! Details will be posted this week.

  • ASCH has been recognized as Beijing Zhongguancun High-Tech Enterprise.

  • The feedback collection has been finished for the Exposure Draft for 101 Delegate Mechanism of ASCH Community. The final version will be posted this week.

  Be part of ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  alt text

  请通过以下链接查看其他语言周报:
  Weekly Report in other languages:

  技术进展
  概述

  • Asch v1.5整体进展顺利;

  ASCH V1.5

  • 完成合约语法规则调整;
  • 重构原有的code-parser,拆出metadata-verifier用于合约元数据规则校验,ts-util用于完成类型检查及类型推段;
  • 编写语法规则测试用例,覆盖语法检查规则。(部分细节在周末完成);
  • 完成智能合约教程编写;
  • 修复bug;

  AschWeb 0.2

  • asch-web导出TransactionBuilder接口;
  • 增加transaction builder接口文档;
  • sign接口重构;
  • 解决AschPay自动锁定bug;

  AschEX 1.0

  • 完成了K线图算法重构;
  • 完成了交易历史数据自动备份;
  • 前后端分别集成了AschWeb与AschPay;
  • 完成了资产结算智能合约的测试。

  运营进展

  • MiiX全球行·阿希黑客马拉松大赛杭州站,4月27日开赛。由CSDN、阿希链等头部活跃技术生态,联合10家技术社区发起。邀约100位全球开发极客,与来自全球上10000名的科技青年,团聚于杭州云栖小镇2050万人峰会加入基于阿希链maker2天1夜,或者参与线上黑客松,赢取丰厚奖金与孵化投资!阿希链技术人员后期将在开发者微信群讲解阿希链应用开发流程,感兴趣的社区开发者可以通过活动行报名,加入阿希开发者微信群。
  • 阿希链获得中关村高新技术企业认定。
  • 阿希社区101受托人制度-意见征求稿获得了社区广泛的意见和建议;101受托人正式版将于本周内正式推出。

  加入阿希社区:

  posted in Weekly Report
 • ASCH Weekly Report 项目周报(3.16-3.22)

  alt text
  Weekly Report in other languages:
  Haftalık Rapor
  Еженедельный отчет
  Báo Cáo Tuần
  项目周报

  Technical Updates
  Summary

  • The overall progress of Asch v1.5 was smooth.

  Asch v1.5

  • Realized ByteBuffer.
  • Implementation of new features in smart contract syntax.
  • Fixed bugs during testing.
  • Optimized the efficiency of smart contract compilation, improved the compilation speed by 6–8 times.

  AschPay 1.0

  • AschPay 1.0 was officially submitted to the Chrome Web Store for review.

  AschEx 1.0

  • Completed the migration of settlement contract in the real environment.
  • Completed the development of the interface for recharge and withdrawal.
  • Completed the integration of AschPay.

  Marketing and Operations Updates

  • The 2019 ASCH·MIIX Global Blockathon is about to start. 2050 Conference is a grand gathering event of thousands of young generation held by Hangzhou Yunqi Science and Technology Innovation Foundation. ASCH·MIIX Global Blockathon is a sub-forum of the 2050 Conference, with the theme of “exploring the future autonomous communities and technological innovation in 2050”. It will invite 100 geeks, 10 technology communities, 20 technology leaders, 20 investors and 50 media from all over the world to create a large-scale geek development competition.

  • “Exposure Draft for 101 Delegate Mechanism of ASCH Community” has been released, and we have received much feedback, the feedback collection will end by 31st March. ASCH’s decisions are related to every community member, hope everyone can actively participate in this important decision.

  • ASCH Team is about to launch the community restructuring and community expansion incentive program. At the same time, we are preparing for the trading competition on AschEx.

  Be part of ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk

  alt text

  请通过以下链接查看其他语言周报:
  Weekly Report in other languages:

  技术进展
  概述

  • Asch v1.5整体进展顺利;

  ASCH V1.5

  • 实现 ByteBuffer;
  • 完成 智能合约语法上新特性的实现;
  • 修复 测试过程中的bug;
  • 优化 智能合约编译效率,编译速度提高6-8倍;

  AschPay 1.0

  • AschPay 1.0 正式提交到 Chrome Web Store,等待审核;

  AschEX 1.0

  • 完成 结算合约在真实环境的移植;
  • 完成 充值提现界面的开发;
  • 完成 AschPay的集成。

  运营进展

  • ‘2019阿希全球区块链黑客马拉松超级大赛’ 即将启动。2050是由杭州市云栖科技创新基金会发起的青年人因科技而团聚的万人盛会。阿希链·MIIX全球区块链黑客马拉松超级大赛是2050的一个分论坛,活动以“探寻2050年的未来自治社区与科技创新”为主题,将邀请全球100名极客、10家技术社区、20位技术领袖、20家投资方、50家媒体,打造大型极客开发创造赛事。
   alt text

  • 为了团结阿希社区的力量,将阿希平台建设成为一个伟大的、对社会和区块链发展有意义的应用生态系统,’阿希社区101受托人制度-意见征求稿‘ 已出台,并收到了踊跃的意见反馈,反馈收集截止至本周末,阿希的决策关乎社区每一个人,望大家积极参与。(点击此处查看原文

  • 阿希团队即将启动社区重组、社群扩建激励计划,下周末之前正式出台。同时在筹备去中心化交易所的交易比赛,公测之日希望社区成员积极参与。

  加入阿希社区:

  posted in Weekly Report

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.