Báo cáo tuần của ASCH, tuần 06 tới 12 Tháng Mười


 • administrators

  Báo cáo tuần ( 06/10 - 12/10 )

  alt text

  Cập nhật Kỹ thuật

  ASCH Mainnet

  • Phát triển cross-chain (chuỗi chéo) ETH.
  • Sửa lỗi rút BCH trong môi trường Testnet.
  • Hoàn thành hiển thị chi tiết Gateway và truy vấn tương tác.
  • Hoàn thành phát triển trang truy vấn và phát hành của nền tảng hợp đồng thông minh.
  • Hoàn thành công cụ hợp đồng thông minh tích hợp với main chain và xác minh bảo mật của việc vận hành hợp đồng thông minh.
  • Hoàn thành khả năng tương tác của page style Bancor.
  • Tối ưu hóa giao diện Bancor back-end, giao diện số dư tài sản của council và các giao diện danh sách Gateway.

  Website chính thức

  • Thêm giao diện tải xuống của ví iOS, mà bạn có thể scan bằng điện thoại di động để tải về trực tiếp.

  Ví di động

  • Theo dõi quá trình đánh giá App Store của ví iOS.
  • Thêm giao diện tải xuống của ví iOS trên website chính thức.
  • Thêm giao diện tài sản và trang quản lý tài sản của ví Android.
  • Hoàn thành đồng bộ hóa chức năng của ví Android phiên bản 1.5 lên 80% và sẽ được kiểm tra vào tuần tới.

  Các Cập Nhật Khác

  • Hỗ trợ phát triển DApp bên thứ ba
  • Giải quyết phản hồi của cộng đồng ASCH

  Cập nhật về Marketing và Hoạt động

  GAEX.com đã ra mắt cặp ENS/XAS vào ngày 10/10. Khi trao đổi XAS với ENS, người dùng tên thật với khối lượng giao dịch tích lũy không nhỏ hơn 5.000 ENS sẽ giành được phần thưởng 500 ENS theo thời gian giao dịch. 100 người dùng tên thật đầu tiên có khối lượng giao dịch tích lũy ENS cao nhất sẽ nhận được phần thưởng. https://www.gaex.com

  • Từ ngày 9-17/10, nhóm Telegram ASCH Ucraina tổ chức Cuộc thi Meme, với tổng giải thưởng là 300XAS. Hãy cùng tham gia với chúng tôi để nhận giải thưởng lên đến 100XAS. https://t.me/Asch_UA

  • ASCH chào đón Quản lý Cộng đồng Việt Nam mới, Shi Bob, hiện đang chịu trách nhiệm phát triển toàn bộ cộng đồng Việt Nam và dịch Whitepaper ASCH. http://bit.ly/ASCHwhitepaperVN

  • Nhóm Telegram tiếng Anh đang tổ chức Cuộc thi Đố vui (Quiz Challenge) trong hai tuần bắt đầu từ ngày 1/10. Bạn biết bao nhiêu về ASCH? Thử tham gia ngay! Mỗi Thứ hai, Thứ tư và Thứ sáu là Quiz Challenge Day. Quản trị viên sẽ hỏi ba câu hỏi ngẫu nhiên trong nhóm. Ba người đầu tiên trả lời đúng câu hỏi sẽ vào pool xổ số. Tổng cộng 300XAS sẽ được dùng cho sự kiện này. Để biết luật chơi cụ thể, vui lòng tham khảo: Https://medium.com/aschplatform/quiz-day-challenge-how-much-do-you-know-about-asch-e59ec560fad2


  Tham gia Cộng đồng ASCH:

  Nhóm Telegram:

  Tiếng Anh (nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (tiếng Trung):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (tiếng Nga): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (tiếng Việt): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (tiếng Ucraina): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/AschPlatform
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Gitter Chatroom for Devs: https://gitter.im/asch-development
  BBS: https://bbs.asch.io/ • đọc thấy team thật là chăm báo cáo liên tục


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.