Báo Cáo Tuần ( 01 - 07 Tháng Mười Hai )


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Công Nghệ

  ASCH Mainnet

  • Hoàn thành việc thiết kế kế hoạch chương trình phí mới cho main-chain.

  • Hoàn thành việc thiết kế công nghệ cho kế hoạch chương trình phí mới.

  • Ra mắt bộ nâng cấp cho ASCH v1.4.6.

  • Ra mắt tài liệu nâng cấp cho ASCH v1.4.6.

  Hợp đồng thông minh

  • Sửa lỗi vận hành chứa trong 'xử lý ngoại lệ' (execution exception) các kí tự đặc biệt trong cơ sở dữ liệu.

  • Triển khai các quy tắc tính phí cho hợp đồng thông minh (đã hoàn thành được 50%).

  • Điều chỉnh công cụ hợp đồng thông minh thành Node10 (đã hoàn thành được 50%).

  Phiên bản di động

  • Sửa một số lỗi copywriting iOS và ra mắt iOS v1.4.6.

  Chrome Plugin

  • Triển khai sự án plug-in trên trình duyệt Chrome của ASCH và tiến hành một số nghiên cứu tiền kỹ thuật.

  • Hoàn thiện các chức năng như tạo tài khoản và ghi nhớ nhập private key.

  Công nghệ khác:

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các giao dịch.

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án DApp.

  Cập Nhật Tình Hình Hoạt Động và Marketing

  • Tuần này, James Kuai, đồng sáng lập của ASCH, đã được mời tới cuộc hội đàm chia sẻ kiến thức về blockchain tại Đại Học Truyền Thông Trung Quốc. Tại đây, ông đã có bài phát biểu học thuật về "Công Nghệ Blockchain và Sự Phát Triển tại Trung Quốc", bài phát biểu bao hàm kiến thức về blockchain từ nguồn gốc, hái niệm, giá trị, công nghệ và kịch bản ứng dụng của blockchain. Ông còn giới thiệu về nguyên lý kỹ thuật và sự phát triển của ASCH.

  alt text

  • ASCH đã có mặt trên Node Planet APP và đã có trang thông tin của mình. Node Planet là một nền tảng thông tin và tin tức cộng đồng blockchain, đây là nơi người dùng có thể tìm hiểu các thông tin và tin tức về blockchain trên toàn thế giới, cũng như thông tin tiền tệ theo thời gian thực.

  • Xingbei (http://h5.xingbei.io), DApp của ASCH, đã ra mắt áo khoác, tiền xu vật lý, và sổ tay,... của ASCH. Xingbei là một nền tảng blockchain phi tập trung cho các chương trình rút thăm may mắn. Mục đích của Xingbei là tạo ra một nền tảng rút thăm “one dollar” duywja trên blockchain vớimột môi trường công bằng và minh bạch nhất có thể.

  • Để chào đón sự kiện Giáng Sinh và Năm Mới, cộng đồng ASCH ở nước ngoài đang thu thập những ý tưởng cho sự kiện Giáng Sinh và Năm Mới. Chúng tôi chào đón tất cả các bạn tham gia Nhóm Telegram Tiếng Anh của ASCH (https://t.me/Asch_En), và chia sẻ ý tưởng của mình với tag #ASCH2018.

  Trở thành một phần của ASCH:

  Các nhóm Telegram:
  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/AschPlatform
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Gitter Chatroom for Devs: https://gitter.im/asch-development
  BBS: https://bbs.asch.io/ • Trong thời gian này thấy thị trường xấu vậy mà team Asch vẩn làm việc không mệt mõi. yêu quá :)) • Chơi quiz được mấy XAS mà quên mất ví rồi. hix hix • sắp ra Plugin kìa! haha sau không cần vào web nữa mà có sẵn trên chrome , bao tiện


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.