Báo Cáo Tuần ( 08 - 14 Tháng Mười Hai )


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Công Nghệ

  ASCH Mainnet
  • Thực hiện bước kiểm thử chức năng cuối cùng cho v1.5.

  • Sửa lỗi và tái cấu trúc mã code front-end.

  • Thêm hai loại hợp đồng built-in liên quan đến chương trình tính phí mới.

  • Phát triển ứng dụng đạt được mức tiêu thụ nguồn tài nguyên hợp đồng chính xác cho một địa chỉ cụ thể.

  Hợp đồng thông minh
  • Hoàn tất việc ứng dụng công cụ hợp đồng thông minh cho Node 10.

  • Hoàn tất việc phát triển 'support-native bigint' của hợp đồng thông minh.

  • Hoàn tất việc phát triển chức năng kiểm soát timeout của hợp đồng thông minh.

  • Hoàn tất việc thực hiện các quy tắc tính phí mới cho hợp đồng thông minh.

  Ứng dụng tiện ích trên Chrome
  • Hoàn tất việc 'đóng gói', kiểm thử và kiểm tra hoạt động của ASCH theo cấu trúc web3.js.

  • Hoàn tất dự án AschLink được 59%.

  Công nghệ khác
  • Điều tra và xử lý các vấn đề về rút tiền và nạp tiền 'top-up' trên sàn giao dịch.

  • Hỗ trợ công nghệ cho các sàn giao dịch và phát triển DApp.

  • Thảo luận với một ngân hàng về các dự án ví phần cứng dựa trên blockchain.

  • Hội thảo với nhà vận hành để cải tiến dự án từ points đến tokens.

  Cập Nhật Về Các Hoạt Động Và Marketing

  • Tuần này, ASCH đã có buổi hội đàm với MBAEX, đây là sàn giao dịch tiền số lớn nhất ở Đông Nam Á, và chúng tôi đã đạt được ý định hợp tác cùng nhau, mở ra con đường cộng tác sâu rộng.

  • ASCH đã có tên trong Danh sách các Doanh Nghiệp Blockchain Thành Công năm 2019 và còn là một trong 10 doanh nghiệp blockchain có ảnh hưởng nhất trong sự kiện “Finding Real Value” được tổ chức bởi Yunshi24.com! Hiện nay, việc bỏ phiếu cho sự kiện vẫn đang diễn ra. Xin vui lòng scan QR Code bên dưới để bỏ phiếu cho ASCH.

  • Ngày 13 tháng 12 năm 2018, hội nghị Công Nghệ Blockchain Sáng Tạo và Cạnh Tranh Ứng Dụng Trung Quốc lần thứ 3 được tài trợ bởi Guiyang National High-tech Zone và Zhongguancun Blockchain Industry Alliance đã được tổ chức thành công. Là một thành viên của hội đồng Zhongguancun Blockchain Industry Alliance, ASCH sẽ tích cực thúc đẩy xây dựng và phát triển lĩnh vực blockchain.

  • Các nhà đóng góp phát triển ASCH ở nước ngoài đang chuẩn bị ra mắt một chuỗi hướng dẫn phát triển side-chain của ASCH, nhằm giúp đỡ các nhà phát triển hiểu về cách phát triển DApps dựa trên ASCH một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ sớm ra mắt. • ngon lành cành đào :trophy:


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.