Phát triển các ứng dụng Blockchain bằng công nghệ Sidechain – Phần 1


 • administrators

  Phát triển các ứng dụng Blockchain bằng công nghệ Sidechain – Phần 1

  ❤ Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến a1300 vì những đóng góp cho chuỗi bài viết này nhằm hướng dẫn từng bước phát triển Dapp trên nền tảng ASCH.

  alt text

  Phần 1 – Cài đặt blockchain
  Phần 2 – Tạo Sidechain đầu tiên của bạn
  Phần 3 – Tạo Frontend cho Dapp Sidechain (Coming soon)
  Phần 4 – Hiểu về Blockchain và kiến trúc Sidechain (Coming soon)
  Phần 5 – Phát hành token của riêng bạn (Coming soon)

  Trong loạt bài báo này, chúng ta sẽ từng bước học cách cài đặt blockchain ASCH và phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApp) bằng một sidechain riêng biệt. Chúng ta sẽ phát triển ứng dụng phi tập trung hoàn toàn bằng JavaScript. Bạn sẽ không cần phải học một Ngôn ngữ Hợp đồng Thông minh mới chẳng hạn như Solidity.

  alt text

  Tổng quan

  Trong loạt hướng dẫn này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng phi tập trung nhỏ, mà ở đó mỗi người dùng có thể đăng các bài viết và những người dùng khác có thể bình chọn (upvote) cho chúng.

  Cấu trúc của chuỗi bài viết

  Tôi muốn tiếp cận ở một cách khác: chúng ta sẽ bắt tay vào làm trước và sau đó, chúng ta sẽ xem xét những khái niệm phía sau blockchain và ứng dụng phi tập trung.

  Điều kiện cần

  Bạn cần có ít nhất một hay hai năm kinh nghiệm về khoa học máy tính. Bạn không nhất thiết phải biết bất kỳ điều gì về blockchain. Bạn sẽ học được nó khi chúng ta thực hiện cùng nhau. Là điểm cộng nếu bạn biết JavaScript, Node.js, Vue.js

  Nền tảng Blockchain ASCH

  Nền tảng ASCH là một nền tảng blockchain sử dụng JavaScript giúp dễ dàng phát triển ứng dụng phi tập trung. Toàn bộ blockchain và tất cả thành phần của nó được viết bằng JavaScript. Ứng dụng phi tập trung (Dapp) cũng được viết bằng JavaScript. Điều này giúp cho các nhà phát triển vốn đã quen với JavaScript có thể viết Dapp trên ASCH một cách dễ dàng.


  Cài đặt Blockchain trên Linux

  Tôi khuyên bạn nên chạy trên Ubuntu. Nhưng nó cũng có thể hoạt động trên các bản phân phối Linux khác.
  Trong tương lai, việc cài đặt cũng có thể thực hiện trên Windows, cho đến lúc đó, bạn có thể cài Linux vào một máy ảo (Run-Linux-in-Windows-in-a-VirtualBox)

  Cài đặt Node.js
  Đầu tiên là cài đặt curl:

  sudo apt-get install curl

  Cài đặt node.js:

  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
  sudo apt-get install -y nodejs

  Cài đặt các dependency:

  Cài đặt tất cả các phụ thuộc cần thiết

  *# Install dependencies
  sudo apt-get install curl sqlite3 ntp wget git libssl-dev openssl make gcc g++ autoconf automake python build-essential -y

  # libsodium for ubuntu
  sudo apt-get install libtool libtool-bin -y

  # Install nvm
  curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.2/install.sh | bash

  # This loads nvm
  export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
  [ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh"
  [ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && .
  "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash_completion

  # Install node and npm for current user.
  nvm install 8.0.0

  # check node version and it should be v8.x.x
  node --version*

  Cài đặt git

  sudo apt-get install git

  Blockchain

  Bây giờ sao chép blockchain repository và cài đặt các gói (package) của nó.

  git clone https://github.com/AschPlatform/asch && cd asch && chmod u+x aschd
  npm install

  Khởi động Blockchain

  Cuối cùng, khởi động blockchain
  ./aschd start

  Giờ hãy mở trình duyệt yêu thích của bạn và gõ

  alt text

  Tại đây bạn có thể kiểm tra block mới nhất. Cứ 10 giây, một block mới được tạo ra. Hãy thử refresh trình duyệt của bạn một vài lần.

  alt text

  Dừng Blockchain
  ./aschd stop

  Tài khoản Genesis (chuỗi chính)

  Tất cả số tiền của chuỗi blockchain chính được đặt ban đầu ở tài khoản Genesis. Tài khoản này có hàng trăm triệu XAS (đồng tiền tiêu chuẩn của chúng tôi)
  {
  "address": "ABuH9VHV3cFi9UKzcHXGMPGnSC4QqT2cZ5",
  "publicKey": "116025d5664ce153b02c69349798ab66144edd2a395e822b13587780ac9c9c09",
  "secret": "stone elephant caught wrong spend traffic success fetch inside blush virtual element" // password
  }

  Truy cập Blockchain

  Bạn có thể gửi tiền và quản lý blockchain cục bộ thông qua Command Line với asch-cli nhưng thao tác bằng GUI để quản lý tài khoản của bạn có thể dễ dàng, thoải mái hơn. Bạn có nhiều lựa chọn. Tôi sẽ trình bày cả hai lựa chọn:

  Truy cập Blockchain bằng Giao diện Command Line

  Asch-cli cung cấp quyền kiểm soát blockchain cục bộ nhiều hơn GUI. Tất cả các tùy chọn có sẵn đều được ghi ở đây.

  Cài đặt Giao diện Command Line

  Cài đặt asch-cli:

  npm install --global asch-cli

  Ví dụ Command Line

  Sử dụng bí mật (secret) của tài khoản Genesis để truy cập vào blockchain cục bộ.
  Để ví dụ này hoạt động, blockchain cục bộ phải được thiết lập và đã được chạy (./aschd start).

  asch-cli openaccount "stone elephant caught wrong spend traffic success fetch inside blush virtual element"
  # server response:
  {
  "address": "ABuH9VHV3cFi9UKzcHXGMPGnSC4QqT2cZ5",
  "unconfirmedBalance": 10000000000000000,
  "balance": 10000000000000000,
  "publicKey": "116025d5664ce153b02c69349798ab66144edd2a395e822b13587780ac9c9c09",
  "unconfirmedSignature": false,
  "secondSignature": false,
  "secondPublicKey": "",
  "multisignatures": [],
  "u_multisignatures": [],
  "lockHeight": 0
  }

  Kết luận

  Chúng ta đã học được cách cài đặt blockchain Asch cục bộ của riêng bạn và khởi động nó lần đầu tiên.

  Ở phần 2, chúng ta sẽ học cách tạọ sidechain của riêng bạn.

  Tìm Hiểu Thêm về ASCH:

  Website: https://www.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Telegram: https://t.me/aschEnglish
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  Gitter Chatroom: https://gitter.im/asch-development

  THAM GIA CỘNG ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN CHÚNG TÔI!

  alt text • Yoolooo dịch chi tiết quá cảm ơn bác admin ak • @shibob cũng dc ý nhỉ! hahaa


 • administrators

  @damdony Có khi lần sau cho quiz vô đây đỡ phải ra rule riêng cho Shino. • Shino giỏi mà không hiểu hả • không phải nhà phát triển thì hơi khó hiểu nhỉ ! haha :confused: • Cám ơn bác đã dịch sang tiếng việt, cơ mà bài này mang tính kĩ thuật nhiều quá đọc vẫn hơi khó hiểu :D


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.