Báo Cáo Tuần ( 15 - 21 Tháng Mười Hai )


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Công Nghệ

  ASCH Mainnet

  • Hoàn thành thử nghiệm việc tích hợp cấu trúc phí của phiên bản 1.5 với front end.

  • Đã thêm loại hình proposal (đề xuất) mới liên quan đến cấu trúc phí.

  • Hoàn tất việc kiểm tra và chấp nhận tất cả các chức năng hiện có của phiên bản 1.5 và đợi hoàn tất cấu trúc phí trước khi nhúng code.

  Hợp Đồng THông Minh

  • Đã hoàn tất việc phát triển hợp đồng thông minh hỗ trợ nhận nhiều tài sản số.

  • Đã hoàn tất việc phát triển hợp đồng thông minh hỗ trợ phương án ổn định.

  • Đã hoàn tất việc thay đổi yếu tố mapping của chế độ sử dụng.

  • Đã cải thiện cơ chế truyền của các giao dịch siêu lớn tới 50%.

  Chrome Extension

  • TIếp tục phát triển dự án AschLink và bắt đầu chặng sửa lỗi UI.

  Khác

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển các sàn giao dịch và DApp.

  • Hoàn tất thảo luận quá trình phát triển API và doanh nghiệp cho dự án với một điều phối viên.

  Cập Nhật về Marketing và Vận Hành

  • Vào ngày 20 tháng 12, William Yin, Giám Đốc Vận Hành của ASCH đã tham dự tiệc blockchain được tổ chức bởi Bit-Z để tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác với các sàn giao dịch, dự án blockchain, và các lập trình viên.

  • ASCH đã được điền vào Lịch Ghi Nhớ 2019 của Blockchain Enterprises, và đã được chọn là top 10 doanh nghiệp blockchain có tầm ảnh hưởng nhất trong sự kiện “Finding Real Value” bởi Yunshi24.com! Hiện chương trình voting đã kết thúc. ASCH nhận được 1,680 phiếu từ cộng đồng, và xếp hạng 13 trong danh sách. Cám ơn sự hỗ trợ của cộng đồng ASCH.

  • ASCHBet (http://aschbet.io/) là một side-chain Dapp của ASCH. Người chơi có thể đặt cược XAS hoặc XCT. Dapp game này được phát triển trên hợp đồng thông minh của ABET, và sử dụng công nghệ mã hóa rieng biệt để đảm bảo tính công bằng của game.

  • Xingbei (http://h5.xingbei.io), một side-chain Dapp của ASCH vừa bắt đầu session thứ 116. Giải thưởng bao gồm XAS token, Iphone XS, ba lô, coins thực, áo lên của ASCH và nhiều phần quà khác. Xingbei là một nền tảng blockchain phân cấp cho việc rút thăm may mắn. Sự chú ý đặc biệt của nó là thay đổi các nền tảng truyền thống để tạo ra một nền tảng nhận tài sản mới dựa trên blockchain, để cho phép nền tảng hoạt động công bằng, và môi trường mở, và giúp tài sản số có thêm nhiều giá trị.


  Tham Gia vào ASCH:
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ • Hình như ASCH bị delist trên kucoin phải ko ad? sao lại thế nhỉ?


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.