Báo Cáo Tuần ( 22 - 28 Tháng Mười Hai )


 • administrators

  alt text

  #Cập Nhật Kỹ Thuật

  ASCH Mainnet

  • Phát hành và cập nhật ASCH V1.4.7.

  • Thử nghiệm cấu hình phí phiên bản 1.5.

  • Hoàn tất thử nghiệm cơ cấu lưu trữ dữ liệu giao dịch và thêm dữ liệu tái thiết hợp đồng thông minh.

  Hợp Đồng Thông Minh

  • Hoàn tất chức năng truy xuất của các giao dịch khối lượng lớn.

  • Hoàn tất việc xác minh của hợp đồng thông minh asch-core.

  • Hoàn tất chức năng thu thập tin nhắn lỗi của việc tạo hợp đồng thông minh.

  • Hoàn tất việc phát triển và kiểm thử xác minh nút mạng trong phiên bản 1.4.7 và khởi chạy.

  Chrome Extension

  • Hoàn thành các phần trong dự án Asch-web.

  • Hoàn tất đánh giá dự án trong Asch-pay project.

  Phát Triển Khác

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các sàn giao dịch.

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển DApp.

  • Tiếp tục việc tái tạo vận hành dự án từ điểm tới tokens.

  • Hợp tác với OKEx và phát triển dự án asch-java.

  Cập Nhật về Marketing và Vận Hành

  • Vào tối ngày 28 tháng 12, James, Đồng Sáng Lập ASCH, đã tham dự sự kiện 2018 BLOCKCHAIN Alumni-Bearish Light, được tổ chức bởi Node Capital, LinkVC, Beike PR và Nvxia Blockchain. Ông đã thảo luận về xu hướng thị trường, việc phát triển trong tương lai của blockchain và tìm kiếm các cơ hội hợp tác với nhiều dự án và tổ chức đầu tư tại sự kiện.

  • ASCH đã hợp tác để cập nhật Thông Tin Dự Án bên OKEx, để hiển thị đơn giản và dễ hiểu các thông tin cơ bản, thông báo dự án, báo cáo đánh giá của ASCH, vv. Thêm nữa, báo cáo tuần của ASCH sẽ được cập nhật ngay lập tức trong mục thông báo dự án, bao gồm cập nhật kỹ thuật và các sự kiện marketing. Vui lòng tải và theo dõi tại đây https://www.okex.com/project/3

  • Heizuan Rating - ASCH:
  https://wx.heizuan.com/article/299?pro=XAS&from=groupmessage&isappinstalled=0

  The Heizuan Rating hiện đã đánh giá 400 dự án, sử dụng một mô hình đánh giá của riêng mình để tạo một kênh đánh giá ưu việt giúp bổ sung cho các cách thức đánh giá truyền thông. Nội dung đánh giá là hoàn toàn được đưa ra bởi các nhà giám định chuyên nghiệp, đảm bảo tính xác thực của nội dung. • ASCh Làm việc siêng năng quá. Mong là thời gian tới sẽ có nhiều người biết đến dự án này


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.