Báo Cáo Tuần ( 29 Tháng 12 - 04 Tháng Một )


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  ASCH Mainnet

  • Phát hành ASCH V1.4.7 và cập nhật các tài liệu liên quan.

  • Hoàn tất việc tối ưu hóa các cấu trúc phí để đạt được tỉ lệ cố định trao đổi lượng băng thông.

  • Thêm đề xuất để đạt được cơ chế quản trị trên chuỗi của tỉ lệ trao đổi, tỉ lệ đặt cọc và các thông số khác.

  Hợp Đồng Thông Minh

  • Hoàn tất việc sử dụng năng lượng và XAS để tạo gas cho việc hoạt động các hợp đồng thông minh trong asch-core.

  • Hoàn tất việc tích hợp cơ chế hợp đồng thông minh với asch-core.

  • Hoàn tất việc phát triển của giao diện thông tin meta của hợp đồng thông minh.

  Chrome Extension

  • Hoàn thành modun đăng nhập và tạo tài khoản (Giao Diện).

  Cập Nhật Khác

  • Hoàn tất việc chuyển hệ thống tính toán liên kết với Alibaba Cloud.

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho sàn giao dịch và Dapp.

  Cập Nhật Marketing và Hoạt Động

  • Trivia Quiz hàng tuần của nhóm ASCH Việt Nam trong năm 2018 vừa khép lại. Danh sách những người chiến thắng trivia quiz đã được cập nhật, chúc mừng các bạn! Trong năm 2019, quản lý cộng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục các hoạt động trên nhóm telegram. Nếu các bạn có ý tưởng hoặc đề xuất, vui lòng liên hệ tới Shi Bob, quản lý nhóm telegram Việt Nam: https://t.me/Asch_Vn

  • Tài khoản Medium của ASCH đã bị khóa do các vấn đề an ninh của Medium, đội ngũ ASCH đang làm việc để giải quyết vấn đề này. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại tài khoản hoặc tạo tài khoản mới. Vui lòng theo dõi các kênh Twitter, ASCH BBS, nhóm Telegram để được cập nhật các tin tức mới nhất.

  Đồng Hành Cùng ASCH:

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En • @ndthan1988 thời điểm hiện tại nên để dành fund để phát triển nền tảng hơn là marketing bác à, marketing để thị trường uptrend thì tốt hơn • Em thấy ASCH ổn mà hình như vẩn ít người biết tới dự án quá. chắc phải chi nhiều tiền hơn nữa cho maketing :)) • Lại có báo cáo mới ạ, dự án gần cuối năm rồi vấn hoạt động ổn định quá ạ


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.