Báo Cáo Tuần ( 05 - 11 Tháng Một )


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Asch v1.5

  • Hoàn tất việc phát triển cấu hình phí mới.

  • Hoàn tất vòng đầu của việc thử nghiệm tải cấu hình phí mới.

  • Hoàn tất việc phát triển chức năng của Smart Contract 1.0.

  • Hoàn tất việc tích hợp hợp đồng thông minh với ASCH-core.

  • Hoàn tành việc thiết kế cấu hình tối ưu hiệu năng của việc theo dõi trạng thái hợp đồng thông minh.

  • Sửa lỗi biên dịch của code hợp đồng thông minh.

  • Hoàn tất việc cập nhật tự động và xác minh của loại hình hợp đồng thông minh.

  Chrome Extension

  • Hoàn thành việc phát triển logic của AschPay UI.

  AschEx

  • Hoàn tất việc thiết kế bản mẫu sản phẩm.

  • Hoàn tất việc thiết kế kiến trúc kỹ thuật.

  Cập Nhật Về Marketing và Hoạt Động

  • Vào 8:00 tối ngày 10 tháng Một, 2019, Shan Qingfeng, sáng lập của ASCH, đã hoàn tất buổi giao lưu trực tuyến với cộng đồng ASCH trong năm mới 2019. Anh đã trả lời về các vấn đề gần đây mà cộng đồng quan tâm, và tóm tắt về năm 2018 của ASCH. Thêm nữa, anh cung cấp thêm các kế hoạch về phát triển của năm 2019. Mời các bạn xem bản tóm tắt bằng tiếng Trung tại đây: https://mp.weixin.qq.com/s/tKIMtnJpwafF5oLC8z69zw. Bản tiếng Anh sẽ được đăng sớm trong vòng vài ngày.

  • Để cải thiện việc phát triển cộng đồng, quản lý cộng đồng Việt Nam đã dịch website chính thức của ASCH sang tiếng Việt. Các bạn nhớ truy cập và tham khảo tại (https://www.asch.io/). Nếu bạn nhận ra bất kỳ vấn đề gì liên quan tới dịch thuật, vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi trên nhóm telegram Việt Nam.

  • Bắt đầu từ tuần này, báo cáo tuần sẽ được phát hành vào Thứ Hai. Bản tiếng Trung và tiếng Anh sẽ được phát hành thông qua tài khoản Wechat và Medium Chính Thức, và các ngôn ngữ khác (Tiếng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam) sẽ được phát hành trong 2 ngày ở các mục con của mục Thảo Luận Chung trên forum của ASCH (https://bbs.asch.io/).

  Tham Gia Gia Đình ASCH:

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Medium: https://medium.com/aschplatform/
  ASCH BBS: https://bbs.asch.io/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ
  Telegram: https://t.me/Asch_En


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.