Báo Cáo Tuần ( 12 - 18 Tháng Một )


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Tóm Tắt

  • Hoàn tất việc phát triển Chrome Extension cho AschPay, sớm trước dự kiến hai tuần.

  • Tổng quá trình phát triển chung của Asch v1.5 là khá chậm, và có thể bị chậm vài ngày.

  • AschEX đang phát triển khá tốt và đúng tiến độ.

  Asch v1.5

  • Hoàn tất vòng 1 kiểm thử front-end cho bản v1.5 và về snar phẩm, và vòng 2 về thử nghiệm tích hợp.

  • Hoàn tất việc thực hiện hỗ trợ hợp đồng thông minh hỗ trợ các chức năng phát triển và xây dựng mã hóa nội bộ: hash, hash, sign/verify, encrypt/decrypt.

  • Thực hiện chức năng hợp đồng thông minh hỗ trợ việc sử dụng ArrayBuffer để quản lý các dữ liệu quan trọng.

  • Hoàn tất việc tối ưu hiệu năng thiết kế của việc theo dõi trạng thái hợp đồng thông minh.

  • Hoàn tất việc tối ưu quá trình truy xuất sự thay đổi trạng thái đơn, trạng thái đơn giản trong mapping, và trạng thái tùy dạng tùy biến.

  • Hoàn tất vòng 1 của tiệc thử nghiệm tích hợp ở mức 80%.

  AschPay

  • Hoàn tất việc tích hợp thành phần chữ ký.

  • Hoàn tất việc chấp nhận của vòng 1 thử nghiệm.

  AschEX

  • Hoàn tất việc thực hiện cơ chế matching ở mức 80%.

  • Hoàn tất việc điều chỉnh và tối ưu của frame giao dịch.

  • Hoàn tất việc thiết kế cấu hình phát triển của sơ đồ K-line.

  • Hoàn tất việc thiết kế cấu trúc dữ liệu cơ bản liên quan tới các giao dịch.

  Cập Nhật Marketing và Hoạt Động

  • Từ Ngày 12 tới 13 Tháng Một, 2019, Cuộc Thi Toàn Cầu Global Developers Super Competition — “Building Technology Ecosystem and Embracing the Future” được tổ chức bởi MiiX. William Yin, giám đốc vận hành của ASCH, được mời tham gia sự kiện với vai trò làm giám khảo. Sau đó ASCH sẽ làm việc với MiiX trong lĩnh vực hệ sinh thái công nghệ blockchain.

  alt text

  • ASCH chiến thắng giải thưởng “2018 Best Employer” từ Huopin.io. William Yin, giám đốc vận hành của ASCH, được mời tham dự buổi tiệc chúc mừng.

  alt text

  • Vào ngày 16 Tháng Một, ASCH được mời tham dự buổi họp của Guangdong XSINA Group, và đã công bố sự hợp tác với STC, SWTC, NULS, MAI và SPG. Trong tương lai, các thành viên của tổ chức đối tác sẽ cam kết mở rộng và phát triển việc hợp các liên quan tới công nghệ cross-chain và các khía cạnh thương mại.

  alt text

  Tham Gia Gia Đình ASCH:

  Telegram Groups:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Gitter Chatroom for Devs: https://gitter.im/asch-development


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.