Báo Cáo Tuần ( 26 Tháng Một - 01 Tháng Hai )


 • administrators

  alt text

  Thông báo nghỉ lễ Tết Âm Lịch:

  Từ ngày thứ Năm, 31 Tháng 01 tới ngày Chủ Nhật, 10 tháng 02, đội ngũ ASCH sẽ nghỉ lễ tết Âm Lịch. Chúng tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày Thứ Hai, 11 Tháng Hai. Báo cáo tuần tiếp theo sẽ được phát hành vào ngày 18 Tháng Hai.

  Chúng tôi chúc các bạn Năm Mới nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công!

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Tóm Tắt

  • Tất cả các dự án đều đang đi đúng tiến độ trong tuần này.

  Asch V1.5 (hoàn tất 60%)

  • Hoàn thành vòng 2 của việc kiểm tra tích hợp.

  AschWeb 1.0 (Hoàn tất 40%)

  • Hoàn tất việc viết các chức năng test đơn vị.

  • Trong quá trình viết các tài liệu, 40% đã hoàn tất.

  AschEx 1.0 (Hoàn tất 50%)

  • Hoàn thành phiên bản đầu tiên của cơ chế matching.

  • Hoàn thành vòng đầu tiên kiểm thử của cơ chế matching.

  Cập Nhật Marketing và Vận Hành

  • Nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho các lập trình viên của ASCH thảo luận, chúng tôi đã tạo một ASCH server trên Discord, vui lòng tham gia tại: https://discord.gg/mU8WDCk. Các bạn không phải là lập trình viên cũng được khuyến khích tham gia, các thông báo quan trọng trên Twitter cũng sẽ được cập nhật trên nền tảng này.

  • Vào ngày 28 Tháng Một, Đội Ngũ ASCH đã tổ chức bữa tiệc chào năm mới âm lịch. Đội ngũ chúng tôi cũng chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt dành cho Qingfeng Shan.

  alt text

  Tham Gia Cộng Đồng ASCH:

  Telegram Groups:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk • ad ăn tết mới xog mà ! haha • Chúc mừng năm mới!!! chúc dự án ASCH ngày càng phát triển mạnh mẽ • Yolo Team chụp ảnh đẹp thế , mà vừa tết ra ad đã dịch rồi


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.