Dự thảo tiếp cận về cơ chế 101 đại biểu của cộng đồng ASCH


 • administrators

  alt text

  Tổng quan

  Là trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái, quyền biểu quyết ra quyết định của chuỗi chính ASCH thuộc về tất cả những người nắm giữ XAS, trong khi việc quản lý và bảo trì hệ thống hàng ngày phụ trách các đại biểu được bầu bởi cộng đồng.

  Với sự cải thiện dần của hệ thống ASCH và nỗ lực của tất cả mọi người, ảnh hưởng của ASCH đang được cải thiện nhanh chóng. Ngày càng có nhiều người chú ý đến ASCH và một số người nhiệt tình đóng góp một cách tự nhiên cho hệ thống ASCH. Nhưng lực lượng mạnh mẽ này rất kém hiệu quả do sự thiếu tổ chức và lập kế hoạch, vì vậy chúng tôi phát triển và cập nhật cơ chế 101 đại biểu của cộng đồng ASCH.

  Chúng ta cần sắp xếp và bố trí lại các đại biểu cộng đồng hiện có. Trách nhiệm của đại biểu không chỉ là duy trì việc hoạt động một cách trôi chảy và ổn định của hệ thống ASCH mà còn là xương sống của cộng đồng ASCH và là mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng ASCH. Chúng tôi phải thiết lập một hệ thống thưởng và phạt hợp lý và hệ thống thay thế để thúc đẩy các đại biểu đóng vai trò đại biểu và thay thế kịp thời nếu như họ không có hành động và đóng góp gì.

  Thông qua hệ thống 101 đại biểu, chúng tôi minh bạch việc xây dựng nút và giới thiệu cơ chế cạnh tranh cũng như cơ chế giám sát và đánh giá. Bằng cách tập hợp tất cả 101 đại biểu và các thành viên cộng đồng, chúng tôi cố gắng xây dựng nền tãng ASCH thành một hệ sinh thái ứng dụng tuyệt vời, có ý nghĩa đối với sự phát triển của xã hội và blockchain.

  Hệ thống 101 đại biểu của ASCH sẽ hoạt động công khai và minh bạch dưới sự giám sát của từng thành viên cộng đồng.

  Giải thích các thuật ngữ cơ bản

  Thành viên cộng đồng: Bất kỳ ai có tài khoản ASCH hoặc bất kỳ số lượng XAS nào đều là thành viên của cộng đồng và có thể bỏ phiếu để tham gia cuộc bầu cử đại biểu và ban quản trị cộng đồng.

  Đại biểu ứng cử viên: Mỗi tài khoản trong hệ thống ASCH có thể được đăng ký làm đại biểu ứng viên nếu đáp ứng các yê cầu cơ bản nhất định. Một đại biểu ứng cử có thể nhận được sự công nhận từ các thành viên cộng đồng bằng cách đóng góp cho cộng đồng ASCH và có cơ hội trở thành đại biểu chính thức sau khi được nêu trong danh sách bầu cử.

  Đại biểu được đề xuất: Sau khi đánh giá, nhóm ASCH sẽ chọn một số đại biểu ứng cử viên xuất sắc để giới thiệu và các đại biểu được đề xuất vẫn cần được cộng đồng chấp thuận để trở thành đại biểu chính thức.

  Đại biểu chính thức: Một đại biểu ứng cứ có thể nhận được phiếu bầu của các thành viên cộng đồng bằng cách đóng góp cho cộng đồng và 101 người đứng đầu sẽ trở thành đại biểu chính thức. Đại biểu chính thức có thể có quyền nhận phần thưởng nút, kế toán và bỏ phiếu và kích hoạt đề xuất. Đại biểu chính thức đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái của ASCH.

  Nút: Nút bao gồm hai loại: 101 đại biểu chính thức và đại biểu ứng cử.

  Mô tả cơ bản về đại biểu

  Mỗi tài khỏa trong hệ thống ASCH có thể được đăng ký làm đại biểu ứng cử (với hoản tiền gửi 150,000 XAS và khoản thanh toán 100XAS), và khoản tiền gửi có thể được mở khóa bất cứ lúc nào khi đại biểu không còn đảm nhận nghĩa vụ của đại biểu.

  Một đại biểu ứng cử có thể chấp nhận bỏ phiếu của bất kỳ chủ sở hữu XAS nào.

  Khi tỷ lệ biểu quyết xếp hạng 101, đại biểu ứng cử sẽ trở thành đại biểu chính thức và có thể có được sổ sách kế toán, nghĩa là quyền tạo các khối mới và nhận được một số phần thưởng nhất định. Quá trình sản xuất các khối được gọi là rèn.

  101 đại biểu hàng đầu thay phiên nhau tạo các khối theo thứ tự thời gian với khoảng thời gian khối là 10 giây. Khi tới một phiên đại biểu bất thường và không thể tạo ra một khối, nó sẽ bị hoãn lại trong 10 giây tiếp theo và đại biểu tiếp theo sẽ tiếp tục sản xuất.

  Mỗi khối 101 là một chu kỳ và thứ tự rèn của đại biểu cho mỗi chu kỳ được thay đổi ngẫu nhiên. Khi khối cuối cùng của mỗi chu kỳ được tạo ra, việc thanh toán doanh thu của chu kỳ sẽ được tiến hành và thứ hạng mới sẽ được làm mới.

  Các đại biểu không thể tạo khối do thời gian ngừng hoạt động của máy chủ, lỗi mạng, v.v. không thể có được phần thưởng cơ bản cho chu trình đó và sẽ làm giảm năng suất.

  Chỉ có đại biểu chính thức mới có quyền ghi sổ kế toán và người đó phải tham gia xây dựng cộng đồng ASCH để cạnh tranh với 101 đại biểu.

  Đại biểu chịu trách nhiệm cho hoạt động an toàn và ổn định của nền tảng ASCH. Nói chung, đại biểu ASCH, tương đương với người khai thác Bitcoin và có quyền tạo các khối. Quá trình này được gọi là rèn trong hệ sinh thái ASCH.

  Việc rèn này không đòi hỏi một khả năng tính toán mạnh như khai thác Bitcoin, một máy chủ thông thường (khuyến nghị cấu hình cao) có thể thực hiện xác minh quyền ghi sổ. Thuật toán tích hợp xác minh lát cắt thời gian, xếp hạng ngẫu nhiên của đại biểu, chữ ký đại biểu và thuật toán PBFT. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo whitepaper ASCH. Bất cứ nhà đầu tư ASCH nào cũng có thể đăng ký làm đại biểu ứng cử. Nhưng chỉ 101 người đứng đầu trong dánh sách mới có quyền rèn các khối.

  Các đại biểu chính thức nên đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong khi hưởng các lợi ích thưởng XAS. Các nút không đóng góp hoặc không làm gì sẽ bị cộng đồng loại bỏ.

  Yêu cầu cơ bản cho đại biểu ứng cử

  Yêu cầu về token: Mỗi nhóm đăng ký đại biểu sẽ phải trả trước 100XAS và khóa 150,000 XAS. Nếu mở khóa hoặc tiêu thụ token trước trong thời gian làm đại biểu, đại biểu sẽ được xác định sẽ tự động từ bỏ trạng thái đại biểu.

  Yêu cầu cơ bản về cấu hình máy chủ: 4-core CPU, 8GB memory, băng thông 5Mbps, dung lượng đĩa trống 40GB

  Yêu cầu mềm:

  1. Các đại biểu ứng cử nên nhận diện được các giá trị ASCH, hiểu kiến thức cốt lõi về ASCH và tôn trọng các thành viên của cộng đồng ASCH.

  2. Các đại biểu ứng cử nên cố gắng thúc đẩy xây dựng sinh thái của ASCH và triển khai các ứng dụng blockchain, và thúc đẩy sự phát triển của ngành.

  3. Các đại biểu ứng cử nên sẵn sàng cung cấp các đề xuất thích hợp cho sự phát triển ASCH và đóng góp cho dự án ASCH và cung cấp các nguồn lực thích hợp.

  4. Ứng dụng đại biểu dựa trên nguuyên tắc tham gia tự nguyện thông qua ứng dụng nhóm và được kiểm toán bởi ASCH Foundation. Mỗi đại biểu tuân thủ các quy tắc loại bỏ hiệu suất có liên quan.

  5. Nhóm trở thành đại biểu phải nộp “Kế hoạch vận hành nút ASCH” (ASCH Node Operation Plan) tại thời điểm áp dụng và thực hiện theo đúng kế hoạch.

  6. Nhóm trở thành đại biểu sẽ báo cáo với cộng đồng hàng quý, để trình bày tình hình hoạt động và kế hoạch phát triển quý tiếp theo cần bao gồm các chi tiết chi phí.

  7. Để tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái ASCH, các tổ chức sau đây sẽ được ưu tiên trong chiến dịch bầu cử:

  • Các đối tác đã đóng góp cho ASCH trong nghiên cứu và phát triển công nghệ, xây dựng, vận hành và phát triển cộng đồng trong giai đoạn đầu.

  • Một nhóm với các nguồn lực nhất định trong việc phát triển, vận hành, truyền thông, quảng bá, đầu tư và tài trợ cho xây dựng sinh thái DAPP.

  • Các tổ chức hoặc nhóm có nguồn lực doanh nghiệp truyền thống và sự tự tin để tạo điều kiện cho việc thực hiện hợp tác công nghệ blockchain.

  Đại biểu được đề nghị

  Để thúc đẩy sự phát trển trơn tru và hiệu quả của hệ sinh thái và cộng đồng ASCH, chúng tôi đã thiết lập một loạt các tiêu chuẩn cao hơn. Các đại biểu ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn này có thể trở thành các đại biểu được đề nghị sau khi chúng tôi xem xét. Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều hơn trong việc quảng bá và công khai để cải thiện cơ hội được bầu của họ.

  Các đại biểu được đề xuất sẽ được cập nhật thường xuyên và sẽ đáp ứng các yêu cầu sau:

  1. Cung cấp thông tin về công ty hoặc nhóm, thông tin và sơ yếu lý lịch của các thành viên chủ chốt;

  2. Một cộng đồng có ảnh hưởng nhất định;

  3. Có riêng trang web chính thức;

  4. Có tài khoản mạng xã hội với hơn 2,000 người theo dõi;

  5. Hoàn thành kế hoạch và kế hoạch vận hành nút hàng năm;

  6. Có các nguồn lực liên quan đến sinh thái DAPP, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, vận hành, truyền thông, quảng bá, đầu tư và tài chính.
   Nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu trên, xin vui lòng đăng ký trở thành đại biểu để trở thành đại biểu được đề nghị. Bạn có thể gửi email đến yinxuzhou@asch.io để đăng ký và chúng tôi sẽ thông báo kết quả trong cộng đồng sau khi được chấp thuận.

  Phần thưởng cho đại biểu và cơ chế cổ tức

  Quy tắc phân phối phần thưởng dành cho đại biểu: phần thưởng rèn khối cơ bản (25% tổng sản lượng rèn khối, chia trung bình cho 101 đại biểu) + phần thưởng bỏ phiếu (25% tổng sản lượng rèn, phân phối lại theo tỷ lệ biểu quyết) + phần thưởng đóng góp (phân phối theo đóng góp cho 50% tổng sản lượng rèn khối và 3 triệu XAS từ các quỹ tích lũy của hội đồng).

  Hiện tại, tổng sản lượng rèn hàng năm của 101 đại biểu là 6,06 triệu XAS.
  Phần thưởng rèn khối cơ bản: 25% tổng sản lượng rèn khối sẽ được chia sẻ bởi tất cả các đại biểu chính thức.

  Ví dụ: 6.06 triệu XAS/101 *25%= 15,000 XAS

  Phần thưởng bỏ phiếu: 25% tổng sản lượng rèn khối sẽ được phân phối theo tỷ lệ bỏ phiếu của tất cả các đại biểu (bao gồm cả đại biểu ứng cử). Về phần này, 50% phần thưởng của nút được bầu thuộc về nút, và 50% sẽ được chia cho cử tri theo tỷ lệ bỏ phiếu.

  Eg: Giả sử tỷ lệ bỏ phiếu là 10% trên tổng số phiếu bầu của đại biểu, 6.06 triệu XAS*25%*10%= 151,500 XAS, trong số phần thưởng của cử tri: 50% phần thưởng của đại biểu được bầu theo tỷ lệ phiếu bầu, tức là, 151,500 *50%=75,750 XAS
  Phần thưởng đóng góp: Hội đồng sẽ lấy ra 3 triệu XAS được tạo trong quá trình lưu trữ nút và cùng với 50% tổng sản lượng sau khi mở 101 đại biểu làm phần thưởng đóng góp. ASCH Foundation sẽ chấm điểm cho mọi đại biểu dựa trên đóng góp công khai hoặc phát triển cho hệ sinh thái ASCh và đại biểu sẽ nhận được phần thưởng đóng góp tương ứng. Đóng góp càng lớn, điểm càng cao và đại biểu sẽ nhận được phần thưởng cao hơn mức trung bình. Phần thưởng này được thiết lập để cho phép các đại biểu cho đóng góp thực sự cho hệ sinh thái nhận được tỷ lệ tiền thưởng lớn hơn.

  Ví dụ: Giả sử mức đóng góp là 10% trên tổng số đóng góp của 101 đại biểu, (6.06 triệu XAS*50%+3 triệu XAS)*10%= 603,000; Đóng góp hiệu quả và có thể định lượng bao gồm nhưng không giới hạn về phát triển công nghệ, chương trình tiếp thị, mức phát triển của cộng đồng, thúc đẩy nguồn lực xã hội, v.v.

  Tổng số phần thưởng của đại biểu là: 15,000 + 75,750 + 603,000 = 693,750 XAS.

  Cơ chế công khai và minh bạch của 101 đại biểu

  1. Vào cuối mỗi quý, 101 đại biểu được yêu cầu phát sóng công khai hoặc công bố các đóng góp của họ trong cộng đồng và các đóng góp phải có chất lượng cao, có thể chứng minh và hiệu quả. Đối với những người không có đóng góp đáng kể, cộng đồng có thể hủy bỏ phiếu bầu của họ và khiến họ không đủ điều kiện cho 101.

  2. Chức năng bỏ phiếu do nhóm ASCH mở ra nhằm cho phép 101 ứng cử viên có đóng góp xuất sắc và sẵn sàng công khai để giành được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng.

  3. Các nút có thể ẩn danh, nhưng điều đó không có nghĩa là không hoạt động. 101 đại biểu có quyền rèn các khối và nhận phần thưởng, và các thành viên của cộng đồng cũng có quyền biết về những đóng góp của các đại biểu cho sự phát triển của cộng đồng ASCH và có quyền bỏ phiếu để hỗ trợ các đại biểu mà họ chấp thuận. Cộng đồng ASCH luôn chào đón và hỗ trợ mọi người những ý tưởng và thành tích tham gia vào chiến dịch của 101 đại biểu.

  4. Nhóm ASCH sẽ phát hành thông tin cơ bản của đại biểu mỗi quý, bao gồm địa chỉ, tên người dùng, số dư tài khoản, hồ sơ phiếu bầu, thu nhập, cấu hình máy chủ, năng suất và mức độ khóa.

  Quá trình bầu cứ của 101 đại biểu

  101 đại biểu sẽ được mở cho công chúng theo đợt. Lô đầu tiên gồm 5-10 nút sẽ được mở cho ứng dụng vào đầu tháng 4. Lô nút đầu tiên sẽ được tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái ASCH và chủ sở hữu các tài nguyên có liên quan như nhóm phát triển DAPP, các ngành công nghiệp trò chơi hoặc doanh nghiệp thực) và cộng đồng phát triển công nghệ sẽ được ưu tiên. Để đăng ký làm đại biểu, bạn cần gửi các thông tin sau: giới thiệu nhóm, trang web chính thức, tài khoản mạng xã hội, liên kết cộng đồng, loại và vị trí máy chủ, ngân sách và chi tiêu, lập kế hoạch chương trình, v.v. Vui lòng tham khảo Phụ lục 1 ở cuối bài viết để biết danh sách đầy đủ.

  Phương pháp và quy trình chiến dịch cho nhóm đáp ứng các tiêu chí ứng dụng cơ bản:

  1. Gửi email cho yinxuzhou@asch.io, và nhóm ASCH về cơ bản sẽ xem xét tính xác thực của các tài liệu (trong vòng 1 tuần). Nếu được chấp thuận, nhóm có thể là đại biểu ứng cử.

  2. Công khai thông tin nhóm trong phần 101 Đại biểu/101 Bầu cử của diễn đàn ASCH forum bbs.asch.io, và phát hành kế hoạch vận hành nút ASCH.

  3. Sử dụng nền tảng phương tiện truyền thông xã hội hoặc các kênh ngoại tuyến để thu hút phiếu bầu trong cộng đồng. Chu kỳ bỏ phiếu đầu tiên là 15 ngày và sau đó có thể thay đổi theo thời gian thực theo tình hình bỏ phiếu.

  4. Kết quả sẽ được công bố trên tài khoản chính thức của WeChat, Weibo, Medium, Twitter và các kênh khác trong vòng một tuần sau khi kết thúc chu kỳ bỏ phiếu.

  Cách nhận phiếu bầu từ người dùng khác

  ASCH là một cộng đồng phát triển nhanh chóng và sự phát triển của cộng đồng không thể tách rời khỏi những nỗ lực chung của các thành viên cộng đồng. Đại biểu có thể đóng góp thế mạnh của riêng họ trong việc phát triển công nghệ, vận hành, quảng bá, tiếp thị, nguồn lực xã hội và các khía cạnh khác theo khả năng của chính họ. Dựa trên những đóng góp này, đại biểu có thể thu hút phiếu bầu trong cộng đồng. Theo hệ thống cạnh tranh (hệ thống loại trừ) của đại biểu ASCH 101, nếu tỷ lệ bỏ phiếu lọt vào top 101, đại biểu có thể có quyền rèn các khối và nhận phần thưởng tương ứng.

  Nội dung ở trên sẽ được điều chỉnh khi cần thiết với sự phát triển của hệ sinh thái ASCH. Vui lòng luôn theo dõi nền tảng truyền thông công cộng của chúng tôi để biết thông tin mới nhất.


  Phụ lục 1: Đơn đăng ký đại biểu

  1. Vui lòng điền tên chính thức của nhóm/tổ chức áp dụng cho đại biểu:

  2. Nhóm của bạn thuộc loại nào sau đây (nhiều lựa chọn)? Sàn giao dịch, ví, KOL cộng đồng, phương tiện truyền thông, tổ chức đầu tư, nhà đầu tư, nhóm phát triển, quản lý giá trị thị trường, các nhóm khác.

  3. Vui lòng điền vào phần giới thiệu cơ bản của nhóm:

  4. Vui lòng điền địa chỉ trụ sở công ty của bạn:

  5. Vui lòng điền vào liên kết của trang web chính thức của bạn:

  6. Vui lòng tải lên sơ yếu lý lịch của các thành viên chính trong nhóm của bạn (tùy chọn):

  7. Vui lòng điền địa chỉ email của bạn:

  8. Vui lòng điền số điện thoại liên hệ của bạn:

  9. Vui lòng điền vào tất cả các tài khoản truyền thông xã hội và các kênh cộng đồng của bạn:

  10. Tuyên bố chiến dịch của bạn:

  11. Hãy mô tả chi tiết kế hoạch chiến dịch của bạn và cách nhận được những người khác bỏ phiếu:

  12. Vui lòng tải lên kế hoạch hoạt động của bạn:


  Xin vui lòng gửi ý kiến và lời khuyên của bạn cho ‘101 Cơ chế đại biểu của cộng đồng ASCH’ Phiên bản hoàn thiện sẽ được công bố vào đầu tháng 4.


  Hãy là một phần của ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.