Báo cáo tuần (16/03 — 22/03)


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Tóm Tắt

  • Quá trình phát triển tổng quát của Asch v1.5 khá ổn định và tốt.

  Asch v1.5

  • Hiện thực hóa ByteBuffer.

  • Thực hiện các tính năng mới trong cú pháp hợp đồng thông minh.

  • Đã sửa các lỗi trong quá trình kiểm thử.

  • Đã tối ưu hiệu năng của việc biên dịch hợp đồng thông minh, đã cải thiện tốc độ biên dịch nhanh gấp 6-8 lần.

  AschPay1.0

  • AschPay 1.0 được chính thức gửi cho Chrome Web Store để xem xét.

  AschEx 1.0

  • Đã hoàn tất việc di chuyển của hợp đồng thông minh bền vững trong môi trường thực.

  • Đã hoàn tất việc phát triển của giao diện nạp và rút.

  • Đã hoàn tất việc tích hợp AschPay.

  Cập Nhật Marketing và Vận Hành

  • 2019 ASCH-MIIX Blockathon Toàn Cầu đã bắt đầu. Hội Nghị 2050 là một sự kiện lớn của hàng nghìn người trẻ được tổ chức ở Viện Khoa Học và Công nghệ Hàng Châu Yunqi. ASCH-MIIX Blockathon Toàn Cầu là một sub-forum của Hội nghị 2050, với chủ đề “khám phá tương lai của các cộng đồng tự động và tiến bộ kỹ thuật năm 250”. Sự kiện mời hơn 100 chuyên gia, 10 cộng đồng công nghệ, 20 lãnh đạo công nghệ, 20 nhà đầu tư và 50 nhà truyền thông trên toàn thế giới để tạo ra một cuộc thi phát triển mở rộng.

  • Bản Nháp Công Bố cho Cơ Chế Delegate 101 của Cộng Đồng ASCH” đã được phát hành, và chúng tôi đã nhận khá nhiều phản hồi, việc thu thập phản hồi sẽ kết thúc trước ngày 31 tháng Ba. Quyết định của ASCH được dựa trên tất cả các thành viên cộng đồng, hi vọng tất cả mọi người sẽ tham gia tích cực trong quyết định quan trọng này.

  • Đội Ngũ ASCH chuẩn bị bắt đầu tái cấu trúc cộng đồng và các chương trình mở rộng cộng đồng. Cùng thời điểm này, chúng tôi đang chuẩn bị cuộc thi giao dịch trên AschEx.

  Tham Gia Cộng Đồng ASCH:

  Các Nhóm Telegram:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.