Báo cáo tuần (23/03 - 29/03)


 • administrators

  alt text

  Cập Nhật Kỹ Thuật

  Tóm Tắt

  • Tổng quá trình phát triển của Asch v1.5 đang diễn ra khá tốt đẹp.

  Asch v1.5

  • Hoàn tất việc chỉnh sửa các quy định cú pháp hợp đồng.

  • Cấu trúc code ban đầu được chỉnh sửa, và các metadata-verifier được tách biệt để xác minh các quy định metadata của hợp đồng, và tiếp tục hoàn thiện các mẫu tham khảo.

  • Đã viết các trường hợp thử nghiệm quy định cú pháp cho việc kiểm tra cú pháp code.

  • Đã hoàn thiện hướng dẫn hợp đồng thông minh.

  • Đã sửa các lỗi phát sinh.

  AschWeb 0.2

  • Đã hoàn tất giao diện cho Asch-web cho Transaction Builder.

  • Các tài liệu giao diện Transaction Builder được hoàn tất.

  • Giao diện chữ ký được tái cơ cấu.

  • Đã giải quyết lỗi tự động khóa AschPay.

  AschEx 1.0

  • Việc tái cấu trúc thuật toán K-graph được hoàn tất.

  • Đã hoàn tất việc backup tự động của lịch sử dữ liệu giao dịch.

  • Đã tích hợp front-end và back-end vào AschWeb và AschPay.

  • Việc kiểm nghiệm tài sản trên hợp đồng thông minh đã hoàn tất.

  Cập Nhật Marketing và Vận Hành

  • MiiX•ASCH Hackathon (Ga Hàng Châu) sẽ được bắt đầu vào ngày 27 Tháng Tư. Hackathon này được khởi động bởi hệ sinh thái công nghệ CSDN, ASCH, và 10 cộng đồng công nghệ. Sự kiện mời khoảng 100 nhà phát triển công nghệ, cùng với 10,000 nhà lập trình viên trẻ, để tham gia hội nghị 2050 tại Hàng Châu, Trung Quốc để phát triển ASCH mainchain trong 2 ngày và 1 đêm, ngoài ra hackathon trực tuyến cũng sẽ ra mắt. Chúng tôi có các phần thưởng giá trị cho các nhà phát triển hàng đầu! Chi tiết sẽ được công bố tuần này.

  • ASCH đã được công nhận như một Doanh Nghiệp Công Nghệ Cao của Beijing Zhongguancun.

  • Việc thu thập phản hồi đã hoàn tất cho Exposure Draft for 101 Delegate Mechanism of ASCH Community. Bản cuối cùng của đề xuất sẽ được công bố trong tuần này.

  Tham Gia Cộng Đồng ASCH:

  Các Nhóm Telegram:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.