Hệ Thống Delegate ASCH – Chính Thức Mở Ứng Tuyển cho Tất Cả Thành Viên!


 • administrators

  alt text

  Hệ Thống Delegate ASCH – Chính Thức Mở Ứng Tuyển cho Tất Cả Thành Viên!

  Sau khi phát hành bản Nháp Về Đề Xuất Cơ Chế 101 Delegate của Cộng Đồng ASCH, chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi về bản nháp này, và chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng. Có sự thay đổi về số lượng delegated từ 101 xuống 21, và không có yêu cầu nào về việc khóa số lượng XAS trước khi ứng tuyển, vv. Hiện, chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn phiên bản cuối cùng như sau.

  Lưu ý! Việc voting sẽ bắt đầu vào tháng Năm, bạn nên đăng tuyển và bắt đầu vận động Sớm Nhất Có Thể!

  Tổng quan

  Là trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái, quyền biểu quyết ra quyết định của chuỗi chính ASCH thuộc về tất cả những người nắm giữ XAS, trong khi việc quản lý và bảo trì hệ thống hàng ngày phụ trách các đại biểu được bầu bởi cộng đồng.

  Với sự cải thiện dần của hệ thống ASCH và nỗ lực của tất cả mọi người, ảnh hưởng của ASCH đang được cải thiện nhanh chóng. Ngày càng có nhiều người chú ý đến ASCH và một số người nhiệt tình đóng góp một cách tự nhiên cho hệ thống ASCH. Nhưng lực lượng mạnh mẽ này rất kém hiệu quả do sự thiếu tổ chức và lập kế hoạch, vì vậy chúng tôi phát triển và cập nhật cơ chế đại biểu của cộng đồng ASCH.

  Chúng ta cần sắp xếp và bố trí lại các đại biểu cộng đồng hiện có. Trách nhiệm của đại biểu không chỉ là duy trì việc hoạt động một cách trôi chảy và ổn định của hệ thống ASCH mà còn là xương sống của cộng đồng ASCH và là mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng ASCH. Chúng tôi phải thiết lập một hệ thống thưởng và phạt hợp lý và hệ thống thay thế để thúc đẩy các đại biểu đóng vai trò đại biểu và thay thế kịp thời nếu như họ không có hành động và đóng góp gì.

  Thông qua hệ thống đại biểu, chúng tôi minh bạch việc xây dựng nút và giới thiệu cơ chế cạnh tranh cũng như cơ chế giám sát và đánh giá. Bằng cách tập hợp tất cả 21 đại biểu và các thành viên cộng đồng, chúng tôi cố gắng xây dựng nền tãng ASCH thành một hệ sinh thái ứng dụng tuyệt vời, có ý nghĩa đối với sự phát triển của xã hội và blockchain.

  Hệ thống đại biểu của ASCH sẽ hoạt động công khai và minh bạch dưới sự giám sát của từng thành viên cộng đồng.

  Giải thích các thuật ngữ cơ bản

  Thành viên cộng đồng: Bất kỳ ai có tài khoản ASCH hoặc bất kỳ số lượng XAS nào đều là thành viên của cộng đồng và có thể bỏ phiếu để tham gia cuộc bầu cử đại biểu và ban quản trị cộng đồng.

  Đại biểu ứng cử viên: Mỗi tài khoản trong hệ thống ASCH có thể được đăng ký làm đại biểu ứng viên nếu đáp ứng các yê cầu cơ bản nhất định. Một đại biểu ứng cử có thể nhận được sự công nhận từ các thành viên cộng đồng bằng cách đóng góp cho cộng đồng ASCH và có cơ hội trở thành đại biểu chính thức sau khi được nêu trong danh sách 21 bầu cử.

  21 Đại biểu Chính Thức: Sau khi đánh giá, nhóm ASCH sẽ chọn một số đại biểu ứng cử viên xuất sắc để giới thiệu và top 21 các đại biểu được đề xuất sẽ trở thành đại biểu chính thức. Các đại biểu chính thức có toàn quyền nhận phần thưởng nút và forging. Đại biểu chính thức đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của ASCH.

  Đại Biểu/Nút: Nút bao gồm 21 đại biểu chính thức và đại biểu ứng cử.

  Mô tả cơ bản về đại biểu

  Mỗi tài khỏa trong hệ thống ASCH có thể được đăng ký làm đại biểu ứng cử. Một đại biểu ứng cử có thể chấp nhận bỏ phiếu của bất kỳ chủ sở hữu XAS nào.

  Khi tỷ lệ biểu quyết xếp hạng 21, đại biểu ứng cử sẽ trở thành đại biểu chính thức và có thể có thể tạo các khối mới và nhận được một số phần thưởng nhất định. Quá trình sản xuất các khối được gọi là Forging.

  Chỉ có đại biểu chính thức mới có quyền tạo khối và người đó phải tham gia xây dựng cộng đồng ASCH để cạnh tranh với đại biểu chính thức.

  Các đại biểu chính thức nên đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong khi hưởng các lợi ích thưởng XAS. Các nút không đóng góp hoặc không làm gì sẽ bị cộng đồng loại bỏ.

  Yêu cầu cơ bản cho đại biểu ứng cử

  Yêu cầu về token: Mỗi nhóm/cá nhân đăng tuyển để trở thành một đại biểu sẽ phải trả 100XAS.

  Yêu cầu cơ bản về cấu hình máy chủ: 4-core CPU, 8GB memory, băng thông 5Mbps, dung lượng đĩa trống 40GB

  Yêu cầu mềm:

  1. Các đại biểu ứng cử nên nhận diện được các giá trị ASCH, hiểu kiến thức cốt lõi về ASCH và tôn trọng các thành viên của cộng đồng ASCH.

  2. Các đại biểu ứng cử nên cố gắng thúc đẩy xây dựng sinh thái của ASCH và triển khai các ứng dụng blockchain, và thúc đẩy sự phát triển của ngành.

  3. Các đại biểu ứng cử nên sẵn sàng cung cấp các đề xuất thích hợp cho sự phát triển ASCH và đóng góp cho dự án ASCH và cung cấp các nguồn lực thích hợp.

  4. Nhóm trở thành đại biểu phải nộp “Kế hoạch vận hành nút ASCH” (ASCH Node Operation Plan) tại thời điểm áp dụng và thực hiện theo đúng kế hoạch.

  5. Để tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái ASCH, các tổ chức sau đây sẽ được ưu tiên trong chiến dịch bầu cử:

  • Có network lớn: Thành viên có mạng lưới rộng khắp hỗ trợ ASCH. Có năng lực về truyền thông và xây dựng cộng đồng.

  • Khả Năng Công Nghệ: Có năng lực và tài năng về công nghệ blockchain và sẵn sàng đóng góp cho việc xây dựng công nghệ của ASCH.

  • Nguồn Lực: Có mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức và doanh nghiệp để hỗ trợ việc hợp tác công nghệ blockchain với họ.

  Phần thưởng cho đại biểu và cơ chế cổ tức

  Quy tắc phân bổ của phần thưởng delegate: phần thưởng tạo khối cơ bản + phần thưởng voting.

  Hiện tại, tổng sản lượng rèn hàng năm của 21 đại biểu là 6,06 triệu XAS.

  Phần thưởng rèn khối cơ bản: 20% tổng sản lượng tạo khối sẽ được chia sẻ bởi tất cả các đại biểu chính thức.

  Ví dụ: 6.06 triệu XAS * 25%/21 = 57,700 XAS

  Phần thưởng bỏ phiếu: 20% tổng sản lượng tạo khối sẽ được phân phối theo tỷ lệ bỏ phiếu của tất cả các đại biểu dựa trên tỉ lệ phiếu bầu họ nhận được. Các đại biểu chính thức có thể phân chia tỉ lệ ( 0% - 100% ) của phần thưởng cho người bầu cho họ nếu họ muốn.

  Eg: Giả sử tỷ lệ bỏ phiếu là 25% trên tổng số phiếu bầu của đại biểu, 6.06 triệu XAS*20%*25%= 303,000 XAS, trong số phần thưởng của cử tri (một phần của phần thưởng này có thể được phân bổ cho người tham gia vote).

  Nếu đại biểu không đóng góp cho người voters, thì tổng số phần thưởng là: 57,700 + 303,000 = 360,700 XAS / năm.

  Ghi Chú:

  • 60% tổng số tạo khối sẽ được dành cho Council (10%) và Quỹ Phát Triển Cộng Đồng ( 50%).

  • Các phần thưởng đại biểu chính thức ở trên không bao gồm phần thưởng đóng góp. Chúng tôi sẽ giới thiệu Quỹ Phát Triển Cộng Đồng Mới, và điều này dành cho tất cả mọi người mà hỗ trợ ASCH và đóng góp cho cộng đồng, bao gồm 21 đại biểu chính thức.

  Cơ chế công khai và minh bạch của 101 đại biểu

  1. Vào cuối mỗi quý, 21 đại biểu được yêu cầu phát sóng công khai hoặc công bố các đóng góp của họ trong cộng đồng và các đóng góp phải có chất lượng cao, có thể chứng minh và hiệu quả. Đối với những người không có đóng góp đáng kể, cộng đồng có thể hủy bỏ phiếu bầu của họ bất kỳ lúc nào.

  2. Những đại biểu có đóng góp xuất sắc và sẵn sàng công khai để giành được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng.

  3. 21 đại biểu có quyền tạo các khối và nhận phần thưởng, và các thành viên của cộng đồng cũng có quyền biết về những đóng góp của các đại biểu cho sự phát triển của cộng đồng ASCH và có quyền bỏ phiếu để hỗ trợ các đại biểu mà họ chấp thuận. Cộng đồng ASCH luôn chào đón và hỗ trợ mọi người những ý tưởng và thành tích tham gia vào chiến dịch của 21 đại biểu.

  Quá trình bầu cứ của 21 đại biểu

  Tháng Tư: Các ứng viên đại biểu bắt đầu quảng bá về team/cá nhân và quảng bá về bản than họ tới cộng đồng. Tốt nhất họ nên trình bày về kế hoạch hoạt động node của họ và những lợi ích mà họ mang tới cho ASCH.

  Tháng Năm: Việc bầu chọn 21 đại biểu chính thức bắt đầu, và cộng đồng bắt đầu vote. Việc vote diễn ra liên tục, các thành viên cộng đồng có thể rút hoặc thay đổi vote bất kỳ lúc nào, do đó các đại biểu không tích cực sẽ bị loại bỏ.

  Ứng tuyển làm đại biểu sẽ được mở cho tất cả các cá nhân, team, hoặc tổ chức. 21 đại biểu sẽ đóng góp cho việc xây dựng hệ sinh thái ASCH, cải thiện lưu lượng người dung, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển DAPP, và kết nối các ngành công nghiệp truyền thống, vv. Để nhận được nhiều votes hơn, bạn nên trình bày các thông tin sau đây cho cộng đồng: giới thiệu về team, website chính thức, tài khoản mạng xã hội, liên kết tới cộng đồng, loại server và vị trí, quỹ và chi phí, kế hoạch hoạt động, vv. Vui lòng tham khảo Phụ lục 1 ở cuối bài viết để biết danh sách đầy đủ.

  Các Bước Ứng Tuyển:

  1. Liên hệ người quản lý nhóm hoặc thành viên trong đội ngũ ASCH, và nhờ họ giới thiệu bạn tới cộng đồng.

  2. Công khai thông tin của bạn và “Kế Hoạch Vận Hành Node ASCH” tới cộng đồng.

  3. Bắt đầu thực thi kế hoạch của bạn, vận động vote cho bạn.

  4. Bạn sẽ là một trong số đại biểu chính thức và bắt đầu nhận phần thưởng một khi bạn vào top 21.

  Cách nhận phiếu bầu từ người dùng khác

  ASCH là một cộng đồng phát triển nhanh chóng và sự phát triển của cộng đồng không thể tách rời khỏi những nỗ lực chung của các thành viên cộng đồng. Đại biểu có thể đóng góp thế mạnh của riêng họ trong việc phát triển công nghệ, vận hành, quảng bá, tiếp thị, nguồn lực xã hội và các khía cạnh khác theo khả năng của chính họ. Dựa trên những đóng góp này, đại biểu có thể thu hút phiếu bầu trong cộng đồng. Theo hệ thống cạnh tranh (hệ thống loại trừ) của đại biểu, nếu tỷ lệ bỏ phiếu lọt vào top, đại biểu có thể có quyền rèn các khối và nhận phần thưởng tương ứng.

  Về Quyền Bỏ Phiếu:

  • Tất cả những người nắm giữ XAS đều có quyền vote.

  • Mỗi tài khoản có một vote, điều này có nghĩa mỗi tài khoản chỉ có thể vote cho một đại biểu, và tỉ trọng vote sẽ phụ thuộc vào số lượng XAS được khóa trong tài khoản này. Một khi token được mở khóa, vote sẽ bị hủy.

  Về Số Lượng Đại Biểu:

  Hiện chúng tôi có 21 đại biểu chính thức. Số lượng có thể được thay đổi nếu ai đó đề xuất để mở rộng nó và được chấp nhận bởi Hội Đồng.


  Phụ lục 1: Đơn đăng ký đại biểu

  1. Vui lòng điền tên chính thức của nhóm/tổ chức áp dụng cho đại biểu.

  2. Nhóm của bạn thuộc loại nào sau đây (nhiều lựa chọn)? Sàn giao dịch, ví, KOL cộng đồng, phương tiện truyền thông, tổ chức đầu tư, nhà đầu tư, nhóm phát triển, quản lý giá trị thị trường, các nhóm khác.

  3. Vui lòng điền vào phần giới thiệu cơ bản của nhóm:

  4. Vui lòng điền địa chỉ trụ sở công ty của bạn:

  5. Vui lòng điền vào liên kết của trang web chính thức của bạn:

  6. Vui lòng tải lên sơ yếu lý lịch của các thành viên chính trong nhóm của bạn (tùy chọn):

  7. Vui lòng điền địa chỉ email của bạn:

  8. Vui lòng điền số điện thoại liên hệ của bạn:

  9. Vui lòng điền vào tất cả các tài khoản truyền thông xã hội và các kênh cộng đồng của bạn:

  10. Tuyên bố chiến dịch của bạn:

  11. Hãy mô tả chi tiết kế hoạch chiến dịch của bạn và cách nhận được những người khác bỏ phiếu:

  12. Vui lòng tải lên kế hoạch hoạt động của bạn:


  Các nội dung ở trên sẽ được điều chỉnh nếu cần thiết với sự phát triển của hệ sinh thái ASCH. Vui long luôn theo dõi thông tin trên nền tảng mạng xã hội của chúng tôi để được cập nhật.


  Hãy là một phần của ASCH:

  Nhóm Telegram:
  English (nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA
  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.