Báo cáo tuần (30/03 - 05/04)


 • administrators

  alt text

  Cập nhật về kỹ thuật

  Tóm tắt

  • Nhìn chung tiến độ của Asch v1.5 diễn ra khá là suôn sẻ.

  Asch v1.5

  • Hoàn thành thiết kế cơ chế đồng thuận mới (dự thảo thứ hai).

  • Đã thêm vào các tính năng mới trên công cụ hợp đồng thông minh, như hỗ trợ giao diện dữ liệu, hỗ trợ hằng số.

  • Đã thêm khoảng 30 trường hợp kiểm tra để kiểm tra các tính năng ngữ pháp, độ bao phủ mã khoảng 75%.

  • Hoàn thành cải cách môi trường beta khép kín (phiên bản 0.3.7).

  • Hoàn thành nâng cấp testnet.

  • Cập nhật tài liệu hướng dẫn phát triển hợp đồng thông minh.

  • Đã thêm mô-đun Util vào các phần cốt lõi hợp đồng thông minh.

  • Đã sửa lỗi tìm thấy trong quá trình thử nghiệm.

  • Chia sẻ thiết kế hợp đồng thông minh mới nhất trên nhóm hội thảo Hackathon.

  AschWeb 0.2

  • AschPay V1.1.1 chính thức ra mắt.

  • AschPay V1.1.2 đã gửi tới Chrome Web Store để xác minh.

  • Tạo các công cụ mẫu ts theo dữ liệu meta hợp đồng thông minh ASCH.

  • Đã giải quyết các lỗi trên AschPay.

  AschEx 1.0

  • Hoàn thành thiết kế phí giao dịch.

  • Hoàn thành dự thảo cho cuộc thi giao dịch.

  • Đã giải quyết các lỗi tìm thấy trong thử nghiệm.

  Cập nhật tình hình hoạt động và tiếp thị

  Vào tối ngày 2 tháng 4, Hongcai Guo (Chandler Guo) tuyên bố ông sẽ là cố vấn cho nền tảng ASCH. Ông sẽ sử dụng các nguồn lực và kinh nghiệm của riêng mình để giúp ASCH phát triển.

  alt text

  Trái: COO Xuzhou Yin của ASCH, Phải: Chandler Guo

  • Nhóm ASCH sẽ tổ chức buổi nói chuyện trực tiếp hàng quý với cộng đồng ASCH trong tháng này, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trước. Tất cả các câu hỏi và đề xuất về ASCH đều được chào đón, xin vui lòng theo dõi.

  • Sự khởi động cho các đại biểu ASCH 21 đã bắt đầu trong tuần này. Có 15 tổ chức và cá nhân, bao gồm cả phương tiện truyền thông, quỹ và KOL, đã tuyên bố ý định cạnh tranh để trở thành đại biểu của ASCH. Các ứng cử viên có thể khởi động, quảng bá và đóng góp trong tháng này và cuộc bỏ phiếu của cộng đồng sẽ bắt đầu vào tháng 5.

  THAM GIA CỘNG ĐỒNG ASCH:

  Các Nhóm Telegram:

  English (main group): https://t.me/Asch_En
  中文 (Chinese):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Russian): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Turkish) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukrainian): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io

  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/

  BBS: https://bbs.asch.io/

  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/

  Github: https://github.com/AschPlatform

  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.