Báo cáo tuần (13/04 - 19/04)


 • administrators

  alt text

  Cập nhật về kỹ thuật

  Tổng quan

  • Asch 1.5 nhìn chung sẽ diễn ra khá là suôn sẻ.

  Asch 1.5

  • Phát hành phiên bản thử nghiệm mới (điều chỉnh giao diện thanh toán và giao diện truy vấn trạng thái).

  • Phát hành tài liệu chi tiết để cài đặt môi trường phát triển hợp đồng thông minh.

  • Thêm giao diện nhật ký tích hợp trong công cụ hợp đồng thông minh.

  • Phát triển chức năng phát sóng giao dịch lớn.

  • Điều chỉnh lõi asch để hỗ trợ các tài khoản mới mà không cần XAS để gọi các hợp đồng thông minh (tiêu thụ Gas của nhà phát triển).

  • Môi trường kiểm tra đồng thuận v1.5 – tạo nhóm cố định và thành viên nhóm và môi trường kiểm tra đồng thuận v1.5 được kiểm tra.

  • Thiết kế thuật toán di chuyển dữ liệu liên quan đến một cơ chế bỏ phiếu một token.

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng nhà phát triển.

  AschWeb 0.2

  • Đã thêm API hội đồng trong AschWeb, sửa lỗi và phát hành phiên bản 0.2.8.

  • Tái cấu trúc Aschpay và phát hành phiên bản 1.1.7.

  • Tài liệu cập nhật của AschWeb, Aschpay và http-api.

  AschEx 1.0

  • Đả thêm giao diện cho tiền gửi và rút tiền (2 lần chèn, 4 truy vấn).

  • Đã sửa một số lỗi được phát hiện trong quá trình thử nghiệm.

  Cập nhật về marketing và hoạt động

  • Vào tối ngày 19 tháng 4, William Yin, giám đốc hoạt động của ASCH, đã đại diện cho nhóm ACH để phát sóng trực tiếp hàng quý tới cộng đồng.

  • Ccá tổ chức như Huobi Mining Pool tham gia chiến dịch nút trong tuần này. Chúng tôi hoan nghênh nhiều ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử đại biểu này. Xin vui lòng bấm vào đây (here) để xem các quy tắc bầu cử.

  • Để làm quen với các nhà phát triển tham gia Hackathon nhanh hơn với nền tảng phát triển ASCH và chuẩn bị cho cuộc thi, Miix và ASCH Chain đã tổ chức một cuộc gặp gỡ cộng đồng kỹ thuât lần lượt tại Bắc Kinh và Hàng Châu. Người sáng lập ASCH, Qingfeng Shan, đã tham dự buổi gặp gỡ và chia sẻ sự phát triển của hợp đồng thông minh bản thảo được phát triển bởi ASCH.


  Là một phần của ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (Trung Quốc):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Nga): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Thổ Nhĩ Kỳ) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukraina): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.