Báo cáo tuần (20/04 - 26/04)


 • administrators

  alt text

  Cập nhật về kỹ thuật

  Tóm Tắt

  • Asch 1.5 nhìn chung sẽ diễn ra khá suôn sẻ.

  Asch 1.5

  • Đã hoàn thành chức năng bỏ phiếu thực hiện thuật toán di chuyển dữ liệu.

  • Đã hoàn thành kiểm tra di chuyển dữ liệu bỏ phiếu.

  • Giao diện truy vấn được cập nhật, hỗ trợ chức năng “thanh toán bởi nhà phát triển” cho hợp đồng thông minh.

  • Đã hoàn thành mã đồng thuận sau khi xem xét.

  • Đã hoàn thành triển khai/kiểm tra mã đồng thuận v1.5 sau khi xem xét.

  • Hoàn thành việc điều chỉnh giao diện để chuyển hợp đồng thông minh.

  • Đã sửa lỗi nút p2p tạo ID cục bộ.

  • Thuật toán nút p2p được tối ưu hóa để cho phép thời gian tạm dừng thỉnh thoảng mới xảy ra.

  • Hoàn thành điều chỉnh và thử nghiệm thuật toán phát đi giao dịch lớn.

  • Điều chỉnh hợp đồng thông minh Context Interface, và thêm khối, lastBlock, người gửi.

  • Điều chỉnh quy tắc tính toán Gas.

  • Đã sửa lỗi rollback khối của hợp đồng thông minh VM chưa phát hành.

  • Nâng cấp v1.5.0 beta.3, tài liệu cập nhật và xuất bản lên testnet.

  AschPay

  • Đã hoàn thành nâng cấp giao diện asch-pay và asch-web và phát hành phiên bản thử nghiệm.

  Các Hạng Mục Khác

  • Đã hoàn thành 90% việc phát triển front-end của trang Super Delegate.

  • Hoàn thành thiết kế sản phẩm của trang Super Delegate.

  Cập nhật về Marketing và hoạt động

  • Vào tối ngày 28 tháng 4, “MiiX· ASCH Hackathon — ga Hàng Châu” đã kết thúc thành công. Có 25 nhóm phát triển trực tuyến và ngoại tuyến trong cuộc thi và ba người chiến thắng hàng đầu của cuộc thi ngoại tuyến là: một người mua phân cấp hiển thị DAPP dựa vào ASCH và IPFS, một hệ thống lái xe không người lái và trò chơi săn quái vật blockchain AI+TwinGAN+ ASCH. Kết quả trực tuyến sẽ được công bố sau.

  • Câu lạc bộ 100BTC thông báo sẽ chạy đua cho Super Delegate. Câu lạc bộ 100BTC có trụ tại Thẩm Quyến – Trung Quốc và mỗi thành viên của câu lạc bộ nắm giữ hơn 100BTC. Câu lạc bộ hy vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển của ASCH về vốn và marketing.


  Tham Gia Cộng Đồng ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (Trung Quốc):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Nga): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Thổ Nhĩ Kỳ) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukraina): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.