Báo cáo tuần (06/05 - 12/05)


 • administrators

  alt text

  Cập nhật kỹ thuật

  Asch 1.5

  • Hoàn thành việc điều chỉnh giao diện giao dịch asch-java đến 1.4x.

  • Hoàn thành mã mẫu sử dụng asch-java.

  • Đã điều tra việc sử dụng các thành phần libp2p và hoàn thành mã mẫu.

  • Đã sửa lỗi dịch thuật của hợp đồng thông minh.

  • Đã sửa lỗi thuật toán phân bổ phí bất thường do cơ chế tài sản thế chấp gây ra.

  Trang bầu cử ASCH Delegate

  • Đã sửa lỗi hộp kiểm tra giao diện bỏ phiếu không thể được lựa chọn trong phiên bản tiếng Anh .

  • Đã chuyển chức năng cài đặt Delegate sang trang trung tâm cá nhân và xóa chức năng cài đặt tác nhân.

  • Đã hoàn thành việc phối hợp front-end và back-end của trang bỏ phiếu delegate.

  Cập nhật hoạt động và Marketing

  • Để làm phong phú hệ sinh thái ASCH, chúng tôi đang theo dõi các DApps được liệt kê dưới đây.

  1. Buyer Show: Đang phát triển.

  2. Monster Hunt: Kết thúc vòng thử nghiệm đầu tiên.

  3. QuickBlock: Chuẩn bị di chuyển sang ASCH.

  4. Aschkillers: Chuẩn bị phát triển trên testnet.

  5. Mushroom fight: Thiết kế logic trò chơi đã kết thúc, hiện đang chuẩn bị phát triển trên testnet.

  6. Một hệ thống kiến thức y tế phi tập trung: Ở sự chuẩn bị giai đoạn đầu.

  7. Red packet rain: Chuẩn bị di chuyển đến ASCH.

  8. Coin Empire: Chuẩn bị di chuyển đến ASCH.

  9. ChainMe: Nền tảng thương mại điện tử cho phép mọi người kiếm tiền khi mua sắm và chơi game.

  • Trang bỏ phiếu của ASCH delegate sẽ bắt đầu thử nghiệm công khai vào tuần này và chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng có thể tích cực tham gia vào đó. Đối với những người tham gia tích cực, có cơ hội nhận được quà lưu niệm ASCH (sổ ghi chép, áo phông, tiền xu, mũ, v.v..)


  Tham Gia Gia Đình ASCH:

  Nhóm Telegram:

  English (Nhóm chính): https://t.me/Asch_En
  中文 (Trung Quốc):https://t.me/Asch_Zh
  Русский (Nga): https://t.me/Asch_Ru
  Türkçe (Thổ Nhĩ Kỳ) :https://t.me/Asch_TR
  Việt Nam (Vietnamese): https://t.me/Asch_Vn
  Українська (Ukraina): https://t.me/Asch_UA

  Twitter: https://twitter.com/Asch_io
  Reddit: https://www.reddit.com/r/Asch_Platform/
  BBS: https://bbs.asch.io/
  Facebook: https://www.facebook.com/AschHQ/
  Github: https://github.com/AschPlatform
  Discord: https://discord.gg/mU8WDCk


Log in to reply
 

Looks like your connection to Asch was lost, please wait while we try to reconnect.